PMLP nodaļās sāk pieņemt dokumentus jauna parauga pasu izsniegšanai

Sākot ar šodienu, 20.novembri, ikviens, kuram nepieciešama jauna pase, var doties uz jebkuru Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) nodaļu neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, lai noformētu pieteikumu jauna parauga pases izsniegšanai. PMLP atgādina, ka personu rīcībā esošās pases ir lietojamas līdz to derīguma termiņa beigām.
Sākot ar šodienu, 20.novembri, ikviens, kuram nepieciešama jauna pase, var doties uz jebkuru Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) nodaļu neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, lai noformētu pieteikumu jauna parauga pases izsniegšanai. PMLP atgādina, ka personu rīcībā esošās pases ir lietojamas līdz to derīguma termiņa beigām.

Taču pilsoņu pases, kas izsniegtas no līdz 2002.gada 30.jūnijam, sākot ar 2008.gada 1.jūliju, nebūs derīgas ceļošanai, jo to drošības prasības neatbilst starptautiskajiem standartiem. No nākamā gada vidus šīs pases būs lietojamas tikai kā personu apliecinošie dokumenti Latvijas teritorijā.

Jaunā parauga pasēs ir iestrādāta bezkontakta mikroshēma, kurā tiek iekļauta informācija par personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, pases derīguma termiņu u.c., kā arī informācija par personas biometriju – sejas fotoattēls un, sākot ar 2008.gada 1.jūliju, labās un kreisās rokas rādītājpirkstu nospiedumu attēli. Pases mikroshēmā saglabātie dati tiks izmantoti tikai dokumenta autentiskuma un personas identitātes pārbaudei. Mikroshēma tiek iekļauta visu veidu pasēs. Visvairāk dokumenta dizains mainījies pilsoņa pasei - tās vāciņa krāsa ir bordo un papildus vārdiem „Latvijas Republika”, „Pase” un Valsts ģerbonim ir vārdi „Eiropas Savienība”, kā arī elektroniskās pases simbols.

Pieteikties un saņemt jaunā parauga pasi var jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālā nodaļā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, kā arī, personai atrodoties ārvalstīs, Latvijas Republikas konsulārajā vai diplomātiskajā pārstāvniecībā. Piesakoties pases saņemšanai, vairs nevajag iesniegt fotokartītes – pases noformēšanai nepieciešamā fotogrāfija tiek uzņemta pases pieteikuma noformēšanas laikā (tas neattiecas uz bērniem līdz 5 gadu vecumam, personām, kuras veselības stāvokļa dēļ dokumentus iesniedz savā uzturēšanās vietā, kā arī uz personām, kuras atrodas brīvības atņemšanas iestādēs u.c.). Pases pieteikuma noformēšanas brīdī, kā arī pirms pases saņemšanas persona var iepazīties ar pases pieteikumā, pases vizuālajā daļā un mikroshēmā iekļauto informāciju, lai pārliecinātos par tās pareizību.

Pasu turētājiem nākotnē tiks atvieglota robežšķērsošana, jo tiks izmantotas automātiskās dokumentu pārbaudes sistēmas. Bez tam pasu ar biometrijas datiem ieviešana ir viens no priekšnoteikumiem bezvīzu režīmam ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Tiek arī samazināti riski, kas saistīti ar dokumentu viltošanu, nelegālo migrāciju un ar identitātes zādzībām saistītiem noziegumiem.

Diana Bogdanova
PMLP Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tlr.: 67219185; mob.tlr.: 26435463
diana.bogdanova@pmlp.gov.lv


Atpakaļ