Pasniedz Iekšlietu ministrijas Goda zīmes

 Iekšlietu ministrs Ivars Godmanis šodien, 15.novembrī svinīgos pasākumos Iekšlietu ministrijā un Valsts robežsardzē pasniedza Iekšlietu ministrijas augstāko apbalvojumu – Goda zīmi – un citus apbalvojumus ministrijas dienestu darbiniekiem.  


Iekšlietu ministrs Ivars Godmanis šodien, 15.novembrī svinīgos pasākumos Iekšlietu ministrijā un Valsts robežsardzē pasniedza Iekšlietu ministrijas augstāko apbalvojumu – Goda zīmi – un citus apbalvojumus ministrijas dienestu darbiniekiem.

Valsts robežsardzes (VRS) 88. gadadienas svinīgajā sanāksmē ministrs, uzrunājot apbalvotos, uzsvēra: „Jūs esat Valsts robežsardzes zelta fonds, kas ir jāsaglabā un jāstiprina. Nākošais gads, līdz ar Latvijas pievienošanos šengenas līguma telpai, ieviesīs lielas pārmaiņas jūsu darbā. Jums būs jābūt paaugstinātā gatavībā. Galvenais uzdevums ir nostiprināt valsts austrumu robežu, jūras robežu un imigrācijas dienestu.”.

Par aktīvu līdzdalību veiksmīga šengenas konvencijas finanšu programmas realizācija nodrošināja, kas radīja iespēju VRS nokārtot ES Padomes komisijas pārbaudes par LR robežu drošības atbilstību šengenas līguma prasībām, VRS priekšnieka vietnieks Galvenās pārvaldes priekšnieks ģenerālis Ēriks Ivanovs pasniedza I.Godmanim VRS krūšu zīmi „Par Latvijas valsts robežas izbūvi”. Ministrs par apbalvojumu pateicās visas Iekšlietu ministrijas un to iepriekšējo ministru vārdā, kas uzsāka šengenas konvencijas nosacījumu īstenošanu.

Valsts robežsardzē ar Zelta goda zīmi apbalvoti:
– ģenerālis Ivars Zālītis, Valsts robežsardzes koledžas direktors;
–  pulkvedis Ēvalds Mekšs, Valsts robežsardzes Valsts pilnvarotais (Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robeža);
–  pulkvežleitnants Mariks Petrušins, Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes priekšnieks;

Ar Sudraba goda zīmi Valsts robežsardzē apbalvoti:

–  pulkvežleitnants Uldis Zemmers, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Nodrošinājuma pārvaldes priekšnieks;
–  pulkvežleitnants Aleksandrs šukšins, Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes priekšnieks;
–  pulkvežleitnants Artūrs Tormanis, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Robežapsardzības pārvaldes priekšnieks;
–  pulkvežleitnants Oļegs Voloncevičs, Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Robežapsardzības dienesta priekšnieks;
–  majors Uldis Karnijanovs, Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Nodrošinājuma dienesta priekšnieks;
–  majors Uldis Barkāns, Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta priekšnieks;
–  majors Juris šaicāns, Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Punduru robežapsardzības nodaļas priekšnieks;
–  majors Dzintars Pavārnieks, Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienesta priekšmetu katedras docents;
–  majors Jurijs Livdāns, Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Lidostas „Rīga” I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks;
–  majors Vilis Kusiņš, Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Silenes I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks;
–  kapteinis Vadims Koļuko, Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Peldošo līdzekļu dienesta Kuģa RK-12 „Valpas” kuģa kapteinis;

 Ar Bronzas goda zīmi iekšlietu ministrs apbalvoja Valsts robežsardzes darbiniekus:

–  majoru Andri Balceru, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Informātikas un sakaru pārvaldes Tehnisko sistēmu dienesta priekšnieku;
–  majoru Viktoru Pozņaku, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Informātikas un sakaru pārvaldes Sakaru dienesta priekšnieku;
–  majoru Sandi Pangu, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes galveno inspektoru;
–  kapteini Aleksandru Veži, Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Informātikas un sakaru dienesta priekšnieku;
–  kapteini Ilzi Stašu, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Nodrošinājuma pārvaldes Nekustamā īpašuma dienesta galveno inspektori;
–  virsleitnantu Helmutu Loginu, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Valsts iepirkumu dienesta priekšnieku;
–  virsleitnantu Artūru Čeru, Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Peldošo līdzekļu dienesta Kuģa RK-12 „Valpas” kuģa kapteini;
–  virsleitnantu Ivaru Petrovski, Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Rīgas pārvaldes Lidostas „Rīga” I kategorijas robežkontroles punkta galveno inspektoru;
–  virsleitnantu Vadimu Grickovu, Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Robežapsardzības dienesta galveno inspektoru;
–  virsniekvietnieku Vitautu Samuļoni, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Informātikas un sakaru pārvaldes Tehnisko sistēmu dienesta vecāko inspektoru;
–  virsniekvietnieku Vitāliju Kļanski, Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Punduru robežapsardzības nodaļas inspektoru;
–  virsniekvietnieku Sergeju Gailumu, Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra Profesionālās sagatavošanas nodaļas inspektoru;
–  virsseržantu Oskaru Braunu, Valsts robežsardzes Jelgavas pārvaldes Elejas robežapsardzības nodaļas inspektoru;
–  seržanti Ievu Jansoni, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Informātikas un sakaru pārvaldes Informācijas tehnoloģiju dienesta Informācijas sistēmu vadības nodaļas galveno inspektori;
–  virsleitnantu Arvīdu Čodaru, Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Terehovas I kategorijas robežkontroles punkta vecāko inspektoru;
–  Leitnantu Reini Pastaru, Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Peldošo līdzekļu dienesta Apskates un kontroles nodaļas vecāko inspektoru.

 Savukārt Iekšlietu ministrijā I.Godmanis apbalvoja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Drošības policijas darbiniekus.

Zelta Goda zīme piešķirta:

–  Tatjanai Mihailovai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieka vietniecei;
–  pulkvedim Mārim Ziemelim, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietniekam, Galvenās pārvaldes priekšniekam;
–  Vladimiram Rožkinam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Finanšu plānu pārvaldes priekšniekam;
–  Junārei Eņģelei, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra departamenta Programmēšanas nodaļas vadītājai;
–  Margai Svarupai, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Alūksnes rajona nodaļas vadītājai;
–  Diānai Lazdānei, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Jēkabpils rajona nodaļas vadītājai;
–  pulkvežleitnantei Tatjanai Isajevai, Drošības policijas amatpersonai.

Ar Sudraba goda zīmi apbalvoti:

–  pulkvežleitnants Oļegs Korols, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības nodaļas priekšnieks;
–  kapteine Baiba Petrova, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Operatīvās vadības pārvaldes Centrālā sakaru punkta priekšniece;
–  Marta Zvaune, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja;
–  majors Andrejs Voitkevičs, Drošības policijas amatpersona.

Bronzas goda zīmi ministrs pasniedza:

–  virsseržantam Jurim Čerņadjevam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas – pārvaldes Centra rajona brigādes Dežūrdaļas nodaļas komandierim;
–  virsniekvietniekam Imantam Kivko, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rēzeknes brigādes Rēzeknes daļas vada komandiera vietniekam;
–  Ingai Karņejevai, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Daugavpils pilsētas un rajona nodaļas vecākajai ekspertei.

Ministrs arī pasniedza Iekšlietu ministrijas Goda rakstu:

–  Ilmāram Bruņeniekam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta civilās aizsardzības pārvaldes Normatīvā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniekam;
–  majoram Uldim Kronbergam, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Mācību nodaļas Ugunsdzēsības un glābšanas darbu katedras docentam;
–  virsleitnantam Ģirtam Forandam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes Speciālās tehnikas daļas Vada inspektoram dežurantam (vada komandierim).

Savukārt Iekšlietu ministrijas Pateicību saņēma virsleitnants Guntars Bāliņš, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes Dežūrdienesta operatīvā dežuranta vietnieks.

Apbalvotie Valsts policijas Goda zīmes saņems Policijas dienā šā gada 5.decembrī. Valsts policijā šogad ar Zelta Goda zīmi nolemts apbalvot:

–  pulkvedi Jāni Reiznieku, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieka vietnieku;
–  pulkvežleitnantu Vitāliju Reiteru, Valsts policijas Cēsu rajona policijas pārvaldes priekšnieka vietnieku, Kriminālpolicijas biroja priekšnieku;
–  pulkvežleitnantu Andri Smoču, Valsts policijas Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes Patruļpolicijas vienības 4.bataljona komandieri;
–  pulkvežleitnantu Jāni Mukānu, Valsts policijas Ogres rajona policijas pārvaldes priekšnieka vietnieku, Kārtības policijas biroja priekšnieku;
–  majori Gaļinu Sarapovu, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 2.biroja 1.nodaļas vecāko inspektori;
–  majori Intu Kirillovu, Valsts policijas Valmieras rajona policijas pārvaldes Personāla grupas vecāko inspektori;
–  pulkvedi Ansi Gailīti, Valsts policijas Alūksnes rajona policijas pārvaldes priekšnieku;
–  pulkvežleitnanti Mārīti Djomkinu, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomikas policijas pārvaldes priekšnieka vietnieci;
–  pulkvežleitnantu Andreju Panovu, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes Zemgales reģionālās nodaļas vecāko inspektoru;
–  pulkvežleitnanti Maiju Elstiņu, Valsts policijas Ogres rajona policijas pārvaldes Kriminālpolicijas biroja 1.nodaļas vecāko inspektori;
–  majoru Vincas Kručkauskas, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Sabiedriskās drošības pārvaldes 3.biroja rotas komandieri.

Ar Sudraba Goda zīmi Valsts policijā apbalvoti:

–  pulkvežleitnants Robertīno Siņakovičs, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 1.biroja 2.nodaļas priekšnieks;
–  majors Andrejs Gavrilovs, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes Informācijas analīzes nodaļas priekšnieks;
–  majore Tatjana Antonova, Valsts policijas Galvenās Administratīvās pārvaldes Starptautisko lietu biroja Starptautisko attiecību nodaļas priekšniece;
–  majors Jānis Lazdiņš, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 1.biroja priekšnieks;
–  majors Artūrs Vaišļa, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 3.biroja 2.nodaļas priekšnieks;
–  pulkvežleitnants Uģis Araks, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomikas policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks;
–  pulkvežleitnants Gatis Gudermanis, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomikas policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks;
–  pulkvežleitnants Imants Putans, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 3.biroja 1.nodaļas priekšnieks;
–  pulkvežleitnants Kristaps Kalniņš, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 2.biroja 2.nodaļas priekšnieku;
–  pulkvežleitnants Viktors Vanags, Valsts policijas Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks;
–  pulkvežleitnantu Arvīds Celitāns, Valsts policijas Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes Informācijas nodaļas priekšnieks;
–  pulkvežleitnante Violeta Žigalo, Valsts policijas Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Personāla vadības biroja priekšniece;
–  pulkvežleitnants Viktors Montiks, Valsts policijas Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomikas policijas biroja 1.nodaļas priekšnieks;
–  pulkvežleitnants Mihails šihovs, Valsts policijas Jēkabpils rajona policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks, Kriminālpolicijas biroja priekšnieks;
–  pulkvežleitnants Sergejs Pašukovs, Valsts policijas Bauskas rajona policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks, Kriminālpolicijas biroja priekšnieks;
–  pulkvežleitnants Boriss Frolkovs, Valsts policijas Rēzeknes pilsētas un rajona policijas pārvaldes Kriminālpolicijas biroja 3.nodaļas priekšnieks;
–  majors Juris Staļgevics, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes Zemgales reģionālās nodaļas priekšnieks;
–  majors Sergejs Goldobins, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 1.biroja 2.nodaļas vecākais inspektors;
–  majors Andrejs Grišins, Valsts policijas Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieka vietnieks;
–  majore Tatjana Suvorkina, Valsts policijas Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes Pirmstiesas izmeklēšanas biroja 1.nodaļas priekšniece;
–  majore Linda Radzeviča, Valsts policijas Liepājas pilsētas un rajona policijas pārvaldes Kārtības policijas biroja 1.nodaļas priekšniece;
–  majors Aivars Jančevskis, Valsts policijas Aizkraukles rajona policijas pārvaldes Kārtības policijas biroja 3.nodaļas priekšnieks;
–  majore Anna Romāne, Valsts policijas Ogres rajona policijas pārvaldes Kriminālpolicijas biroja 1.nodaļas vecākā inspektore;
–  majors Jurijs Vasiļjevs, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 1.biroja 2.nodaļas vecākais inspektors;
–  kapteinis Raimonds Kronbergs, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes Vidzemes reģionālās nodaļas priekšnieks;
–  kapteinis Oļģerts Bacāns, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 1.biroja 1.nodaļas vecākais inspektors;
–  kapteinis Haralds Laidiņš, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks;
–  kapteinis Indulis Blīgzna, Valsts policijas Saldus rajona policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks, Kārtības policijas biroja priekšnieks;
–  kapteinis Jānis Ozols, Valsts policijas Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas vienības 2.bataljona komandieris;
–  kapteinis Aivars Rakita, Valsts policijas Jūrmalas pilsētas policijas pārvaldes Kriminālpolicijas biroja 3.nodaļas priekšnieks;
–  kapteinis Arnis Pēkšens, Valsts policijas Talsu rajona policijas pārvaldes Kriminālpolicijas biroja 2.nodaļas vecākais inspektors;
–  kapteine Tamāra Žukova, Valsts policijas Ventspils pilsētas un rajona policijas pārvaldes Kriminālpolicijas biroja 1.nodaļas vecākā inspektore;
–  kapteine Inna Drozda, Valsts policijas Jelgavas pilsētas un rajona policijas pārvaldes Kriminālpolicijas biroja 1.nodaļas vecākā inspektore.

Ar Bronzas Goda zīmi Valsts policijā nolemts apbalvot:

–  majori Jeļenu Prišpetjevu, Valsts policijas Rīgas rajona policijas pārvaldes Kārtības policijas biroja 2.nodaļas vecāko inspektori;
–  virsleitnantu Madaru Kleinbergu, Valsts policijas Liepājas pilsētas un rajona policijas pārvaldes Kārtības policijas biroja 3.nodaļas priekšnieku;
–  kapteini Aleksandru Žukovsku, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 3.biroja 1.nodaļas inspektoru;
–  kapteini Evitu Babri, Valsts policijas Dobeles rajona policijas pārvaldes Kriminālpolicijas biroja 1.nodaļas priekšnieci;
–  kapteini Jāni Tukānu, Valsts policijas Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Kontroles un pasākumu koordinācijas nodaļas priekšnieku;
–  kapteini Aleksandru Streļcovu, Valsts policijas Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes Kriminālpolicijas biroja 3.nodaļas vecāko inspektoru;
–  virsleitnantu Agri Žērbeli, Valsts policijas Valmieras rajona policijas pārvaldes Kriminālpolicijas biroja 2.nodaļas vecāko inspektoru;
–  leitnantu Agri Mazzariņu, Valsts policijas Kuldīgas rajona policijas pārvaldes Kārtības policijas biroja 2.nodaļas 1.iecirkņa inspektoru;
–  virsniekvietnieku Gunāru Gaiduku, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 2.biroja 2.nodaļas inspektoru.

Zelta, Sudraba un Bronzas Goda zīmes šogad kopumā piešķirtas 97 Iekšlietu ministrijas dienestu darbiniekiem – 53 Valsts policijas, 30 Valsts robežsardzes, septiņiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, pieciem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un diviem Drošības policijas darbiniekiem.

Iekšlietu ministrijas apbalvojumu „Goda zīme” kopš 1999.gada piešķir kā atzinības apliecinājumu par nopelniem valsts iekšlietu iestāžu veidošanā un nostiprināšanā, kā arī par sekmīgu darbību un atbalstu kārtības, drošības un likumības organizēšanā un nodrošināšanā.

Pretendentus apbalvošanai ar „Goda zīmi” ieteic iekšlietu ministrs, valsts sekretārs, valsts sekretāra vietnieki, departamentu direktori un pastāvīgo struktūrvienību vadītāji, iesniedzot ieteikumu – raksturojumu ministrijas apbalvošanas komisijai.

 

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ