Mainīs Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtību

Ministru Kabinets šodien, 2.oktobrī, atbalstīja grozījumus MK noteikumos „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība”, kuri uzliek par pienākumu personai, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, sniegt ziņas par izmaiņām Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās par saviem bērniem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem (iepriekšējā redakcijā – par bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem), un par personām, kuras ir viņas aizbildnībā vai aprūpē, ja ziņas mainījušās un attiecīgais fakts reģistrēts ārvalsts institūcijās.
Ministru Kabinets šodien, 2.oktobrī, atbalstīja grozījumus MK noteikumos „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība”, kuri uzliek par pienākumu personai, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, sniegt ziņas par izmaiņām Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās par saviem bērniem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem (iepriekšējā redakcijā – par bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem), un par personām, kuras ir viņas aizbildnībā vai aprūpē, ja ziņas mainījušās un attiecīgais fakts reģistrēts ārvalsts institūcijās.

Izmaiņas tika izdarītas atbilstoši šogad jūlijā pieņemtajiem grozījumiem Iedzīvotāju reģistra likumā. Līdz šo grozījumu stāšanos spēkā vecākiem un aizbildņiem bija jāinformē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) par bērniem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu. Taču, lai saskaņotu regulējumu ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu, kas nosaka, ka bērns ir persona līdz 18 gadu vecumam, un Administratīvā procesa likumu, kurš nosaka, ka administratīvi procesuālā rīcībspēja ir pilngadīgām rīcībspējīgām personām, tika veikti grozījumi normatīvajos aktos.

Jāatzīmē, ka par izmaiņām, kuras veiktas Latvijas valsts institūcijās, personai nav jāinformē PMLP, jo šīs ziņas saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, Iedzīvotāju reģistra likumu un Ministru kabineta noteikumiem „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība” tiek saņemtas no iestādes, kura veic attiecīgās izmaiņas.

Sīkāka informācija:
Diana Bogdanova
PMLP Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tlr.: 67219185; mob.tlr.: 26435463
diana.bogdanova@pmlp.gov.lv


Atpakaļ