Mežu īpašniekiem būs jārūpējas par ugunsdrošību mežos

Ministru Kabinets šodien, 18.septembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, kas paredz mežu īpašniekiem (valdītājiem) pienākumu nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā.
Ministru Kabinets šodien, 18.septembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, kas paredz mežu īpašniekiem (valdītājiem) pienākumu nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā.

Meža īpašniekam (valdītājam) pēc Valsts meža dienesta amatpersonas vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta inspektora pieprasījuma arī būs jāveic meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.

Tāpat projekts paredz, ka mežu ugunsgrēku dzēšanā sadarbosies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Valsts mežu dienests. Iepriekš bija paredzēts laikā no 2005. līdz 2011.gadam uz VUGD bāzes veidot vienotu uguns apsardzības un glābšanas sistēmu, pakāpeniski pārņemot no Valsts meža dienesta meža ugunsdrošības uzraudzības un ugunsgrēku ierobežošanas funkciju. Tomēr, tā kā šī varianta īstenošanai nepieciešami vairāki simti miljoni latu VUGD materiāli tehniskās bāzes papildināšanai un jaunu depo būvniecībai, kas netika piešķirti, ar 2007.gadu VUGD nevar uzsākt organizēt un veikt meža ugunsgrēku ierobežošanas darbus.

Tāpēc iekšlietu un zemkopības ministrs, kā arī VUGD un VMD vienojās par jaunu mežu ugunsgrēku ierobežošanas modeli, veicot šo funkciju abiem dienestiem kopīgi. Jaunais modelis atspoguļots 2007.gada 31.maijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajā Vienotas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanas koncepcijā 2009. - 2014. gadam, kura aizstās ar iepriekšējo, 2004.gada 26.maijā atbalstīto koncepciju, kura ir zaudējusi aktualitāti.

Šodien MK atbalstītais likuma grozījumu projekts paredz, ka meža ugunsdzēsības darbus un VMD un VUGD sadarbības kārtību, veicot meža ugunsgrēku ierobežošanas un likvidācijas darbus, noteiks Ministru kabinets. Līdz šīs kārtības spēkā stāšanās brīdim meža ugunsgrēku ierobežošanas un likvidācijas darbus organizēs VMD.

VUGD funkcijas mežu ugunsgrēku ierobežošanā un likvidācijā sāks pildīt pakāpeniski - ar 2011.gada 1.janvāri Aizkraukles, Daugavpils, Jēkabpils, Krāslavas, Kuldīgas, Liepājas, Preiļu un Saldus rajonā, 2013.gada 1.janvārī - Alūksnes, Balvu, Bauskas, Dobeles, Gulbenes, Jelgavas, Madonas, Valkas un Valmieras rajonā, bet 2015.gada 1.janvārī - Cēsu, Limbažu, Ludzas, Rēzeknes, Rīgas, Ogres, Talsu Tukuma un Ventspils rajonā.

Grozījumus vēl jāatbalsta Saeimā.

Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ