Nosaka kārtību ziņojumu iekļaušanai Šengenas informācijas sistēmā

Ministru Kabinets šodien, 18.septembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto Ministru Kabineta noteikumu projektu „Papildinformācijas apmaiņas, ziņojumu iekļaušanas, labošanas un dzēšanas Šengenas informācijas sistēmā kārtība un papildinformācijas pieejamības nodrošināšanas Birojam kārtība”.
Ministru Kabinets šodien, 18.septembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto Ministru Kabineta noteikumu projektu „Papildinformācijas apmaiņas, ziņojumu iekļaušanas, labošanas un dzēšanas Šengenas informācijas sistēmā kārtība un papildinformācijas pieejamības nodrošināšanas Birojam kārtība”.

Projekts nosaka kārtību, kādā Šengenas informācijas sistēmā iekļaujami, labojami un dzēšami ziņojumi un kā tiek nodrošināta papildinformācijas pieejamība SIRENE Latvijas birojam. Tāpat projekts nosaka kārtību, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju. 
Projekts izstrādāts, pamatojoties uz Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā iekļauto deleģējumu.

Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv

 


Atpakaļ