Robežsardzei dos tiesības kontrolēt ūdens satiksmi

Ministru Kabinets šodien, 11.septembrī, izskatīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus Robežsardzes likumā, kas paredz Valsts robežsardzei tiesības veikt ūdens satiksmes kontroli ostu akvatorijas un robežakvatorijās.
Ministru Kabinets šodien, 11.septembrī, izskatīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus Robežsardzes likumā, kas paredz Valsts robežsardzei tiesības veikt ūdens satiksmes kontroli ostu akvatorijas un robežakvatorijās.

Grozījumi nepieciešami, jo Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumi Nr.158 „Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos” nosaka, ka ūdens satiksmi atbilstoši savai kompetencei uzrauga policija, Valsts vides dienests un Valsts robežsardze (ostu akvatorijās un robežakvatorijās), taču Robežsardzes likumā nav paredzēts, ka Valsts robežsardzes uzdevums ir veikt ūdens satiksmes uzraudzību.

Grozījumi paredz, ka robežsardzei būs tiesības uzraudzīt iekšējo ūdeņu satiksmes noteikumu ievērošanu jūras ostās, kurās ir noteiktas valsts robežas šķērsošanas vietas, un iekšējos ūdeņos, pa kuriem saskaņā ar Latvijas Republikai saistošām starptautisko tiesību normām un starptautiskajiem līgumiem ir noteikta Latvijas Republikas valsts sauszemes robeža.

Pēc likuma stāšanās spēkā robežsargiem būs tiesības pārbaudīt personu apliecinošos dokumentus visām personām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos un normatīvajiem aktiem par Latvijas Republikas pierobežas režīmu un pierobežas joslas režīmu, kā arī apturēt atpūtas kuģus vai mazizmēra kuģošanas līdzekļus un veikt pārbaudi, ja būs pamats uzskatīt, ka vadītājs ir pārkāpis noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos.

Tāpat robežsargi varēs atstādināt no atpūtas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadīšanas personu, ja būs pamats uzskatīt, ka tā ir alkoholisko, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē vai kurai nav dokumentu, kas apliecina atpūtas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrāciju vai attiecīgā atpūtas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecības.

Robežsargi būs tiesīgi nogādāt atpūtas kuģi vai mazizmēra kuģošanas līdzekli tuvākajā piestātnē vai tuvākajā Valsts robežsardzes struktūrvienībā, ja būs konstatēts, ka atpūtas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītājs nav ievērojis noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi, un ja uz atpūtas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa nebūs citas personas, kas ir tiesīga to vadīt.

Paredzēts, ka likuma grozījumi stāsies spēkā 2007.gada 1.oktobrī. Tos vēl jāapstiprina Saeimai.


Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ