Nosaka prasības civilās aizsardzības kursa saturam mācību iestādēs

Ministru kabinets šodien, 11.septembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto noteikumu projektu „Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam izglītības iestādēs un nodarbināto apmācības saturam”.
Ministru kabinets šodien, 11.septembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto noteikumu projektu „Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam izglītības iestādēs un nodarbināto apmācības saturam”.

Noteikumi nosaka minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam, kas var būt par pamatu izglītības programmu izstrādei, lai ieviestu mācību priekšmetu par civilo aizsardzību.

Projektā paredzēts, ka apmācības procesā aplūkos jautājumus par valsts civilās aizsardzības sistēmu, tās tiesisko regulējumu, iespējamām dabas un cilvēku izraisītām katastrofām, rīcību katastrofu gadījumā, individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem, evakuācijas pasākumiem u.c.

Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam izglītojamajiem un studējošajiem noteiktas, ņemot vērā apgūstamo jautājumu specifiku, sarežģītības pakāpi un materiāla apgūšanas spējas.

Ņemot vērā, ka pēdējā laikā pieaug dabas un cilvēka izraisīto katastrofu skaits, normatīvā akta ieviešana veicinās iedzīvotāju sagatavotību un prasmi atbilstoši rīkoties katastrofu gadījumā, kas paaugstinās sabiedrības drošības līmeni.


Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ