Atbalsta noteikumus mobilo tālruņu zādzību ierobežošanai

Ministru Kabinets šodien, 11.septembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu „Noteikumi par zudušu elektronisko sakaru galiekārtu centralizētas datu bāzes veidošanu, uzturēšanu un izmantošanu, kā arī šādu galiekārtu izmantošanas iespējas pārtraukšanu un atjaunošanu”.
Ministru Kabinets šodien, 11.septembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu „Noteikumi par zudušu elektronisko sakaru galiekārtu centralizētas datu bāzes veidošanu, uzturēšanu un izmantošanu, kā arī šādu galiekārtu izmantošanas iespējas pārtraukšanu un atjaunošanu”.

Noteikumu mērķis ir ierobežot mobilo telefonu zādzības, kā arī novērst nozaudētu un zagtu mobilo tālruņu izplatību un lietošanu elektronisko sakaru tīklos.

Projekts nosaka kārtību, kādā tiek iesniegts pieteikums galiekārtas izmantošanas iespējas pārtraukšanai vai atjaunošanai, kārtību un termiņus, kādā elektronisko sakaru komersants iekļauj informāciju par īpašniekam zudušu galiekārtu centralizētajā datu bāzē, kā arī kārtību un termiņus, kādā elektronisko sakaru komersants nodrošina īpašniekam zudušas galiekārtas izmantošanas iespējas pārtraukšanu un atjaunošanu savā elektronisko sakaru tīklā.

Projekts paredz līdz 2008.gada 1.janvārim izveidot centralizētu datu bāzi, kurā tiks iekļauta informācija par nolaupītām, pazaudētām vai citādi pret savu gribu no īpašnieka varas izgājušām galiekārtām. Datu bāzes izveidi un uzturēšanu, informācijas pieejamību izmeklēšanas iestādēm un Iekšlietu ministrijas Informācijas centram tiešsaistes režīmā bez maksas, kā arī centralizētajā datu bāzē iekļauto īpašniekam zudušu galiekārtu identifikatoru publiskošanu, noslēdzot savstarpēju līgumu, nodrošinās elektronisko sakaru komersanti.

Šie MK noteikumi ir viens no normatīvajiem aktiem, kuru mērķis ir novērst zagtu mobilo tālruņu izmantošanu. Jau iepriekš pēc IeM iniciatīvas tika veikti grozījumi Elektronisko sakaru likumā un Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas nosaka sodu par zagtu mobilo tālruņu atbloķēšanu. Ar šiem grozījumiem iecerēts panākt, ka zagtus mobilos tālruņus nebūs iespējams izmantot nevienā no mobilo sakaru tīkliem, tādējādi padarot tālruņu zādzības un laupīšanas bezjēdzīgas un samazinot noziedzību šajā jomā.

Projektu izstrādāja darba grupa, kurā piedalījās pārstāvji no Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra, Satiksmes ministrijas, Latvijas Telekomunikāciju asociācijas, Drošības policijas, SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, SIA „Tele 2” un SIA „BITE Latvija”.


Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ