Noteiks Solidaritātes fondu īstenošanas, vadības un uzraudzības kārtību

Iekšlietu ministrija šodien, 2.augustā, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam fondu īstenošanas, vadības un uzraudzības kārtība”.
Iekšlietu ministrija šodien, 2.augustā, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam fondu īstenošanas, vadības un uzraudzības kārtība”.

Projekts nosaka Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.–2013.gadam fondu īstenošanas, vadības un uzraudzības kārtību Latvijā, kā arī sadarbības kārtību starp atbildīgajām iestādēm un Eiropas Komisiju.

Projekts paredz, ka Solidaritātes fondu finansējuma saņēmējs varēs būt Latvijas valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība vai tās iestāde vai privāto tiesību juridiskā persona. Finansējuma saņēmēju atlasi veiks, organizējot atklātu vai slēgtu projektu konkursu. Slēgtajā konkursā varēs piedalīties tikai noteiktumos noteiktās institūcijas.

Atklāto konkursu organizēs Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un Eiropas Bēgļu fonda ietvaros, un tajā pieteikumus varēs iesniegt valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības vai to iestādes, kā arī privāto tiesību juridiskās personas, kas darbojas jomā, ko aptver fonda mērķi.

Ārējo robežu fonda ietvaros paredzēts organizēt slēgtu konkursu, kuram projekta pieteikumu varēs iesniegt Ārlietu ministrija, Valsts robežsardze, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests un Satiksmes ministrija.

Arī Eiropas Atgriešanās fonda ietvaros plānots organizēt slēgtu konkursu, kuram projekta pieteikumu varēs iesniegt Ārlietu ministrija, Tieslietu ministrija, Valsts robežsardze un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Projekta ieviešanai vadošā iestāde slēgs granta līgumu ar finansējuma saņēmēju. Jau ziņots, ka par vadošo iestādi Ārējo robežu fondam, Eiropas Atgriešanas fondam un Eiropas Bēgļu fondam III Ministru Kabinets ir nozīmējis Iekšlietu ministriju, bet  Eiropas Trešo valstu piederīgo integrācijas fondam - Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu.

Finansējuma saņēmējam būs jānodrošina fonda projekta ieviešanu atbilstoši granta līguma nosacījumiem un saskaņā ar Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktiem, kā arī Eiropas Komisijas norādījumiem par programmas fonda īstenošanu.

Projekts nosaka fondu vadības un kontroles sistēmu, daudzgadu programmas un gada programmas izstrādes un apstiprināšanas kārtību, projektu konkursa organizēšanas un finansējuma saņēmēju atlases kārtību, finansēšanas un atskaišu sagatavošanas kārtību un citus ar fondu īstenošanu, vadību, uzraudzību saistītus jautājumus.

Jau vēstīts, ka ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumiem Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. – 2013.gadam ietvaros ir izveidoti četri fondi: Ārējo robežu fonds (External Border Fund) 2007.-2013.gadam, Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds (European Fund for the Integration of third-country nationals) 2007.-2013.gadam, Eiropas Atgriešanās fonds (European Return Fund) 2008.-2013.gadam un Eiropas Bēgļu fonds (European Refugee Fund) 2008.-2013.gadam.

Latvijai fondu ietvaros prognozējamais pieejamais finansējums būs aptuveni 25 miljoni eiro. Programmas nosacījumi paredz, ka projektu īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt nacionālo līdzfinansējumu 25 % apmērā.

 
Sīkāka informācija:
Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ