Izstrādāti noteikumi par pornogrāfisku materiālu vērtēšanas komisiju.

Iekšlietu ministrija šodien, 2.augustā, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru Kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par komisiju pornogrāfiska rakstura materiālu ekspertīzes veikšanai”.
Iekšlietu ministrija šodien, 2.augustā, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru Kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par komisiju pornogrāfiska rakstura materiālu ekspertīzes veikšanai”.

Projekts izstrādāts saskaņā ar Pornogrāfijas ierobežošanas likumu, kurā paredzēta šādas komisijas izveide, lai izvērtētu materiālus (filmas, publikācijas, attēli, datorprogrammas u.tml.) un sniegtu atzinumu, vai šis materiāls ir uzskatāms par pornogrāfiska rakstura materiālu vai bērnu pornogrāfiju.

Projektā noteiktas ekspertu komisijas funkcijas, uzdevumi un tiesības, darba organizācija un darbības finansiālais nodrošinājums, kā arī ir paredzētas institūcijas, kurām ir tiesības pieprasīt ekspertu komisijas atzinumu par to, vai materiāls ir uzskatāms par pornogrāfisku, kā arī par šāda materiāla aprites atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Projekts paredz, ka komisijas sastāvā darbojas pa diviem pārstāvjiem no Kultūras ministrijas, Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta. Komisijai būs tiesības pieaicināt ekspertus, kā arī pieprasīt informāciju no valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.

Ņemot vērā, ka Kultūras ministrija izstrādā kultūras, tajā skaitā vizuālās mākslās, grāmatniecības, literatūras, kinematogrāfijas politiku, kā arī organizē un koordinē kultūras politikas īstenošanu, Iekšlietu ministrija uzskata, ka ekspertu komisijas izveide un darbība būtu jānodrošina Kultūras ministrijai.

 
Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ