Noteiks kārtību ziņojumu iekļaušanai Šengenas informācijas sistēmā

Iekšlietu ministrija šodien, 2.augustā, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru Kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā Šengenas informācijas sistēmā iekļaujami, labojami un dzēšami ziņojumi un notiek papildinformācijas apmaiņa”.
Iekšlietu ministrija šodien, 2.augustā, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru Kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā Šengenas informācijas sistēmā iekļaujami, labojami un dzēšami ziņojumi un notiek papildinformācijas apmaiņa”.

Projekts nosaka kārtību, kādā Šengenas informācijas sistēmā iekļaujami, labojami un dzēšami ziņojumi un kā tiek nodrošināta papildinformācijas pieejamība SIRENE Latvijas birojam. Tāpat projekts nosaka kārtību, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju. 

Projekts izstrādāts, pamatojoties uz Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā iekļauto deleģējumu.

 
Sīkāka informācija:
Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ