Iekšlietu ministrija gandarīta par ES gatavību šogad īstenot Šengenas zonas paplašināšanu

Iekšlietu ministrija ir gandarīta par Eiropas Savienības (ES) iekšlietu un tieslietu komisāra Franko Fratīni pausto viedokli, ka jau šā gada decembrī varētu tikt īstenota Šengenas līguma zonas paplašināšana un atcelta robežkontrole uz jūras un sauszemes robežām ar jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm.


Iekšlietu ministrija ir gandarīta par Eiropas Savienības (ES) iekšlietu un tieslietu komisāra Franko Fratīni pausto viedokli, ka jau šā gada decembrī varētu tikt īstenota Šengenas līguma zonas paplašināšana un atcelta robežkontrole uz jūras un sauszemes robežām ar jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Pievienošanās Šengenas līguma zonai pēdējos gados ir bijusi viena no svarīgākajām Iekšlietu ministrijas prioritātēm, un Latvija vairākus gadus ir mērķtiecīgi īstenojusi pasākumus, lai to sasniegtu, gan pilnveidojot tiesisko bāzi atbilstoši Šengenas acquis prasībām, gan sakārtojot Eiropas Savienības ārējās robežas infrastruktūru, gan uzlabojot tiesībaizsardzības iestāžu materiāli tehnisko situāciju, gan apmācot darbiniekus.

„Pievienošanās Šengenas zonai un tai sekojoša robežkontroles atcelšana uz iekšējām robežām ir tik pat nozīmīgs notikums kā pievienošanās Eiropas Savienībai 2004.gadā,” norāda Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Aivars Straume.

Latvija ir izpildījusi visas nepieciešamās prasības, lai līdz ar citām jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm 2007.gadā pievienotos Šengenas līgumam. Pagājušajā gadā Latvijā notika pirmā Šengenas novērtēšanas misija, kuras laikā gaisa, jūras un sauszemes robežas, policejiskās sadarbības, vīzu un datu aizsardzības jomā tika vērtēta Valsts robežsardzes, Valsts policijas, muitas, Pārtikas un veterinārā dienesta, Nacionālo bruņoto spēku Jūras un Gaisa spēku gatavība Šengenas acquis piemērošanai, personāla zināšanu līmenis, dienestu mobilitāte un tehniskās spējas. Vizītes novērtējums ir kopumā pozitīvs un atkārtota novērtēšana notiks tikai lidostā „Rīga” šā gada septembrī.

Pašlaik Latvija gatavojas rudenī plānotajai Šengenas novērtēšanas vizītei Šengenas informācijas sistēmas (SIS) jomā. Lai pārliecinātos par atbildīgo institūciju gatavību, jūlijā Iekšlietu ministrijā un tās dienestos notika Šengenas novērtēšanas procesa imitācija, kuru īstenoja eksperti no Vācijas SIRENE biroja. Pēc novērtēšanas eksperti secināja, ka, gatavojoties darbam ar SIS, Latvija ir uz pareizā ceļa, aptverot visas nepieciešamās jomas.

Gatavojoties dalībai Šengenas zonā, Latvija veiksmīgi apgūst Šengenas finanšu programmas (Schengen Facility) līdzekļus. Kopumā programmas ietvaros tika noslēgti 311 līgumi par 87,2 miljoniem eiro, līdz šim jau apgūti vairāk nekā 53 miljoni eiro. Saskaņā ar Schengen Facility prasībām, preču un pakalpojumu piegādes noslēgto līgumu ietvaros jāveic līdz šā gada septembrim, bet visi maksājumi līgumu ietvaros – līdz gada beigām.


Sagatavoja:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ