Spriedīs par narkotiku un narkomānijas apkarošanu

Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome otrdien, 24.jūlijā, plkst. 11.00, Ministru Kabinetā, Ministru prezidenta zālē spriedīs par atkarību ārstniecības pakalpojumu pieejamību ieslodzītajiem, narkotisko un psihotropo līdzekļu nelegālās aprites situācijas attīstību un citiem aktuāliem jautājumiem.
Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome otrdien, 24.jūlijā, plkst. 11.00, Ministru Kabinetā, Ministru prezidenta zālē spriedīs par atkarību ārstniecības pakalpojumu pieejamību ieslodzītajiem, narkotisko un psihotropo līdzekļu nelegālās aprites situācijas attīstību un citiem aktuāliem jautājumiem.

ANO Narkotiku un noziedzības biroja (UNODC) Baltijas valstu biroja vadītāja Signe Rotberga Padomei ziņos par ANO Narkotiku un noziedzības biroja projektu „HIV/AIDS profilakse un aprūpe intravenozo narkotiku lietotāju vidū un ieslodzījuma vietās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā”.

Padome arī lems par atbalstu pētījumam valsts izdevumu novērtēšanai nelegālo narkotiku un narkomānijas izplatības mazināšanas aktivitātēm, ko veic Eiropas narkomānijas un narkotiku monitoringa centrs (EMCDDA) sadarbībā ar Sabiedrības veselības aģentūru un citu ES dalībvalstu EMCDDA fokālajiem punktiem. Projekta rezultātā Latvija tāpat kā citas ES dalībvalstis iegūs zinātniski pamatotu metodoloģiju salīdzināmu datu iegūšanai narkomānijas un narkotiku apkarošanai veltīto valsts izdevumu novērtēšanā. Latvijā līdz šim šāda veida projekts nav ticis īstenots, kā arī nav tikuši aprēķināti valsts iestāžu izdevumi narkomānijas izplatības apkarošanas mazināšanā.

Savukārt Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvalde padomei ziņos par narkotisko un psihotropo līdzekļu nelegālās aprites situācijas attīstību.

 Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome ir no citām politiskās koordinācijas veidojumiem neatkarīga institūcija, kuras uzdevumos ietilpst koordinēt valsts un pašvaldību institūciju, kā arī to pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu un citu publisko un privāto tiesību subjektu darbību narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru legālās un nelegālās aprites kontrolē un narkomānijas novēršanā un apkarošanā.

 Padomi vada Ministru prezidents un tās sastāvā ir iekšlietu ministrs, tieslietu ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, labklājības ministrs, Finanšu ministrijas valsts sekretārs, veselības ministrs, Nacionālo Bruņoto spēku štāba priekšnieks, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs, īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās, Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktors, Narkoloģijas valsts aģentūras direktors, Valsts policijas Narkotiku apkarošanas biroja priekšnieks un Latvijas Policijas akadēmijas rektors. Padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām ir tiesīgs piedalīties ģenerālprokurors vai viņa pilnvarota persona.


Sagatavoja:
Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ