Vērsīsies pret HIV/AIDS izplatību ieslodzīto narkomānu vidū

Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome šodien, 24.jūlijā nolēma veikt pasākumus, lai veicinātu atkarību ārstniecības pakalpojumu pieejamību ieslodzītajiem, un atbalstīt pētījumu par valsts izdevumiem narkomānijas un narkotiku apkarošanai.
Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome šodien, 24.jūlijā nolēma veikt pasākumus, lai veicinātu atkarību ārstniecības pakalpojumu pieejamību ieslodzītajiem, un atbalstīt pētījumu par valsts izdevumiem narkomānijas un narkotiku apkarošanai.

Padome izskatīja Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības biroja (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) pārstāvja sniegto informāciju par  UNODC īstenoto projektu "HIV/AIDS profilakse un aprūpe intravenozo narkotiku lietotāju vidū un ieslodzījuma vietās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā".

Projekta īstenošanai ANO un galvenā projekta donorvalsts Nīderlande atvēlējusi 5 miljonus dolāru, lai apturētu un samazinātu HIV/AIDS izplatību injicējošo narkotiku lietotāju vidū un ieslodzījuma vietās Baltijas valstīs. Projekta ietvaros UNODC ir gatava sniegt starptautisko un nacionālo ekspertu atbalstu speciālistu apmācībās un piešķirt finanšu grantus dažādiem pilotprojektiem un HIV/AIDS profilakses, ārstniecības pakalpojumu sniedzējiem ieslodzījumu vietās.

Pēc UNODC datiem pēdējos gados visaugstākā HIV/AIDS izplatība trijās Baltijas valstīs novērota Igaunijā, tai seko Latvija, bet no trim Baltijas valstīm labākā situācija ir Lietuvā. Tai pat laikā opioīdu lietošanas aizstājošās terapijas pakalpojumu pieejamība Latvijā joprojām ir viszemākā - tikai 124 no 12 000 injicējošo narkotiku lietotājiem Latvijā saņem kādu no aizvietojošās terapijas pakalpojumiem. Lietuvā tie ir 402 pacienti uz 8 000 opioīdu lietotāju, bet Igaunijā - 555 uz 13 800 opioīdu lietotāju.

Sabiedrības veselības aģentūras dati liecina, ka 2006.gadā Latvijā bija reģistrēti jau 3631 HIV inficētie, kas ir par 299 jauniem gadījumiem vairāk nekā 2005.gada beigās. 2006.gadā 2374 personas jeb 65.4% ar HIV bija inficējušās, lietojot kopējās šļirces narkotiku lietošanai.

Padome uzdeva Veselības ministrijai izstrādāt un iesniegt valdībā grozījumus Ministru Kabineta noteikumos Nr.429 “Alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības slimnieku ārstēšanas kārtība”, cita starpā paredzot nepieciešamā finansējuma piešķiršanu atkarību ārstniecības, tostarp aizvietojošās terapijas pakalpojumu sniegšanai ieslodzījumu vietās.

Papildus tam Padome uzdeva Veselības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju veikt aprēķinus par pacientu skaitu, kam nepieciešama opioīdu aizstājējterapija, un par šo pacientu ārstēšanai nepieciešamo finansējumu, kā arī HIV un AIDS izplatīšanas valsts programmā 2008.-2012. gadam paredzēt specifiskus pasākumus HIV izplatības ierobežošanai narkotiku lietotāju vidū.

Padome lēma par atbalsta sniegšanu Eiropas Narkotiku un narkomānijas monitoringa centra (European Monitoring Centre on Drug and Drugs Addiction - EMCDDA) uzsāktajam pētījumam, kura mēŗķis ir izstrādāt vienotu metodoloģiju, kā identificēt un klasificēt finansu izdevumus, kas Eiropas Savienības dalībvalstīs atvēlēti narkomānijas un narkotiku nelegālās aprites apkarošanai. Pētījumu  rezultātā iecerēts izstrādāt vadlīnijas, kas dalībvalstu politikas veidotājiem kalpotu kā instruments turpmāko lēmumu pieņemšanā par finanšu līdzekļu piešķiršanu un sadali.

Līdz šim pētījumi par valsts izdevumiem narkomānijas jomā ir veikti tikai atsevišķās ES dalībvalstīs, piemēram, Francijā, Beļģijā, Luksemburgā, kas neļauj veikt salīdzinošo izpēti un izdarīt pamatotus secinājumus par valstu valdību patieso ieguldījumu narkomānijas problēmas risināšanā. Latvijā šādi pētījumi līdz šim nav tikuši veikti. Latvijas pusi pētījumā pārstāv Sabiedrības veselības aģentūra kā viens no EMCDDA nacionālajiem fokālajiem punktiem.

Padome atbalstīja šāda pētījuma veikšanu Latvijā un uzdeva visām iesaistītajām ministrijām nodrošināt pētniekiem piekļuvi ministriju un to padotības iestāžu darbības budžeta dokumentācijai, ievērojot informācijas konfidencialitāti un pētījuma mērķus.

Pēc bērnu un ģimenes lietu ministra Ainara Baštika ierosinājuma Padome nolēma nākamajā sēdē lemt par nepieciešamajiem pasākumiem, lai paplašinātu atkarīgo bērnu piespiedu ārstēšanai pakļauto personu loku, samazinot šāda veida ārstēšanai pakļaujamo bērnu vecumu no 11 līdz 9 gadiem.

Padome izskatīja arī Padomes darba organizatoriskos jautājumus, atbalstot tehnisku grozījumu izdarīšanu Padomes un tās darba grupu sastāvos.

Padomes sēdē piedalījās Padomes locekļi iekšlietu ministrs Ivars Godmanis, izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža, labklājības ministre Dagnija Staķe, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Aigars Štokenbergs, bērnu un ģimenes lietu ministrs Ainars Baštiks, veselības ministrs Vinets Veldre, Nacionālo Bruņoto spēku Apvienotā Štāba komandieris Andis Dilāns, Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktors Juris Bundulis, Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 3.biroja priekšnieks Kārlis Dombrovskis un Latvijas Policijas akadēmijas prorektors Pāvils Kundziņš, kā arī pieaicinātie pārstāvji no Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības biroja, Rīgas Domes Atkarību profilakses centra un citām iestādēm.

Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome ir no citām politiskās koordinācijas veidojumiem neatkarīga institūcija, kuras uzdevumos ietilpst koordinēt valsts un pašvaldību institūciju, kā arī to pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu un citu publisko un privāto tiesību subjektu darbību narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru legālās un nelegālās aprites kontrolē un narkomānijas novēršanā un apkarošanā.


Sagatavoja:
Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ