Nosaka kārtību terorisma draudu līmeņa izsludināšanai

Ministru Kabinets šodien, 10.jūlijā, apstiprināja Iekšlietu ministrijas sagatavoto Ministru Kabineta noteikumu projektu „Terorisma draudu līmeņa izsludināšanas kārtība”.
Ministru Kabinets šodien, 10.jūlijā, apstiprināja Iekšlietu ministrijas sagatavoto Ministru Kabineta noteikumu projektu „Terorisma draudu līmeņa izsludināšanas kārtība”.

Noteikumi paredz, ka Drošības policijas priekšnieks, pamatojoties uz terorisma draudu analīzes rezultātiem, telefoniski informē iekšlietu ministru par nepieciešamību izsludināt terorisma draudu iespējamībai atbilstošu terorisma draudu līmeni visā valsts teritorijā, apdraudētajā reģionā, tautsaimniecības sektorā vai objektā. Ne vēlāk kā stundu pēc informācijas nodošanas telefoniski Drošības policija informāciju rakstiski nosūta iekšlietu ministram.


Pamatojoties uz Drošības policijas priekšnieka ieteikumu, iekšlietu ministrs nekavējoties pieņem lēmumu par attiecīgā terorisma draudu līmeņa izsludināšanu. Lēmumu noformē rakstiski stundas laikā pēc rakstiskās informācijas saņemšanas no Drošības policijas. Lēmums par terorisma draudu līmeņa izsludināšanu stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, ja lēmumā nav noteikts citādi.


Noteikumi paredz, ka iekšlietu ministrs par izsludināto terorisma draudu līmeni nekavējoties telefoniski informē Ministru prezidentu. Savukārt atbildīgās institūcijas atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts augstāko amatpersonu apziņošanas kārtību apziņo valsts pārvaldes institūciju augstākās amatpersonas, informējot par terorisma draudu līmeņa izsludināšanu.


Pēc terorisma draudus līmeņa izsludināšanas Drošības policija nekavējoties informē pretterorisma darbībās iesaistītās institūcijas un nacionālajai drošībai svarīgu valsts objektu atbildīgās amatpersonas.


Savukārt iedzīvotāju apziņošanu veiks Iekšlietu ministrija, kas sagatavos un izplatīs plašsaziņas līdzekļiem preses relīzi par terorisma draudu līmeņa izsludināšanu, kā arī ievietos informāciju par izsludināto terorisma draudu līmeni ministrijas mājas lapā internetā.


Preses relīzē būs iekļauta informācija par apstākļiem, kas noteikuši lēmumu par attiecīgā terorisma draudu līmeņa izsludināšanu un par pasākumiem, kurus ieteicams veikt iedzīvotājiem, lai novērstu terorisma draudus un mazinātu to iespējamās sekas. Tāpat relīzē būs norādīti kompetento institūciju tālruņu numuri, uz kuriem zvanot, iedzīvotāji var saņemt papildu informāciju, vērsties pēc palīdzības un ziņot par aizdomīgām darbībām, kas varētu liecināt par iespējamiem terorisma draudiem.


Sagatavoja:
Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ