Laists klajā pirmais Eiropola ziņojums par terorisma situāciju un tendencēm

Brisele/Hāga. Eiropola direktors Makss Pīters Racels (Max-Peter Ratzel) šodien Eiropas Parlamentu Briselē iepazīstināja ar pirmo Eiropola izstrādāto ziņojumu par terorisma situāciju ES un terorisma tendencēm TE-SAT 2007.
Brisele/Hāga. Eiropola direktors Makss Pīters Racels (Max-Peter Ratzel) šodien Eiropas Parlamentu Briselē iepazīstināja ar pirmo Eiropola izstrādāto ziņojumu par terorisma situāciju ES un terorisma tendencēm TE-SAT 2007.

Ziņojumā TE-SAT 2007sniegts terorisma fenomena ES apskats no tiesībsargāšanas aspekta. Šāda pieeja nodrošina stabilu lēmumu pieņemšanas bāzi gan atsevišķu dalībvalstu, gan arī ES līmenī.

Terorisms ES nav jauna parādība, tomēr divdesmit pirmajā gadsimtā terorisma briesmas dalībvalstīm ir daudz nopietnākas nekā agrāk. TE-SAT lieliski ilustrē paša šī nepārtrauktā apdraudējuma esamību. Ziņojumā norādīts, ka 2006. gadā islāmistu, separātistu, kreisā spārna un anarhistu grupas vienpadsmit dalībvalstīs ir veikušas 498 teroristiskus uzbrukumus. 2006. gadā 15 dalībvalstīs arestētas 706 personas, kas tiek turētas aizdomās par likumpārkāpumiem, kas saistīti ar terorismu.

Šajā ziņojumā pirmo reizi apkopti visi statistikas dati par teroristu uzbrukumiem un plāniem ES, kā arī sniegti dati par terora aktu izpildes vietām, dalībniekiem un veidiem. Direktors Racels pateicās dalībvalstu Eurojust un SITCEN dienestiem par datu un an, alīžu rezulktātu sniegšanu ziņojumam.

TE-SAT 2007 ir publiski pieejams dokuments, kas sniedz ES iedzīvotājiem iespēju iepazīties ar galvenajiem Eiropola darbības rezultātiem, kas parasti netiek publiskoti sakarā ar to konfidencialitāti.

Prezentējot ziņojumu TE-SAT 2007, Racels teica, ka "ar šo svarīgo ziņojumu Eiropols sniedz ieguldījumu terorisma apkarošanā ES. Bez tam šis dokuments liecina par augošo uzticēšanās līmeni, kādu dalībvalstis demonstrē savstarpējā sadarbībā pret terorismu, ko veicina Eiropols". Racels arī pieminēja citas Eiropola aktivitātes šajā jomā, ieskaitot neseno Vācijas prezidentūras iniciatīvu "Pārvaudiet tīmekli: terorisma apkarošana Internetā".


Atpakaļ