Precizēs Operatīvās darbības likumu

Ministru Kabinets šodien, 15.maijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas piedāvātos grozījumus Operatīvās darbības likumā, kas precizēs kārtību, kādā jāsaskaņo iestāžu iekšējie normatīvie akti operatīvās darbības jomā.
Ministru Kabinets šodien, 15.maijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas piedāvātos grozījumus Operatīvās darbības likumā, kas precizēs kārtību, kādā jāsaskaņo iestāžu iekšējie normatīvie akti operatīvās darbības jomā.

Pašlaik vairākos likumos ir paredzēta atšķirīga kārtība - Operatīvās darbības likums nosaka, ka ar operatīvo darbību saistītie iekšējie normatīvie akti stājas spēkā tikai pēc tam, kad tos akceptējis ģenerālprokurors. Savukārt Valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka, ka instrukcijas vai ieteikumu projektu saskaņo ar Tieslietu ministriju, bet 2005.gadā veiktie grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā nosaka, ka valsts drošības iestāžu iekšējie normatīvie akti, kas ir saistīti ar operatīvās darbības, izlūkošanas un pretizlūkošanas procesiem un valsts noslēpuma aizsardzības sistēmu, stājas spēkā pēc saskaņošanas ar ģenerālprokuroru un nav jāsaskaņo ar Tieslietu ministriju.
Lai novērstu šīs pretrunas, IeM piedāvātie grozījumi paredz, ka iestāžu iekšējie normatīvie akti, kas regulē operatīvo darbību, nav jāsaskaņo ar Tieslietu ministriju.

Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ