Pilnveido aizturēto ārzemnieku izmitināšanas kārtību

Ministru Kabinets šodien, 15.maijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus Imigrācijas likumā, kas nosaka aizturēto ārzemnieku ievietošanas, izvietošanas un atbrīvošanas kārtību, kā arī šo personu tiesības un pienākumus izmitināšanas centrā.
Ministru Kabinets šodien, 15.maijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus Imigrācijas likumā, kas nosaka aizturēto ārzemnieku ievietošanas, izvietošanas un atbrīvošanas kārtību, kā arī šo personu tiesības un pienākumus izmitināšanas centrā.

Likumprojekts precizē Valsts robežsardzes amatpersonas tiesības un pienākumus attiecībā uz nepilngadīgo ārzemnieku aizturēšanu. Tas arī nosaka labvēlīgāku procedūru aizturētā vai kopā ar aizturēto vecāku vai viņa likumisko pārstāvi izmitināšanas centrā ievietotā nepilngadīgā ārzemnieka nogādāšanai uz uzņemošo valsti.

Projekts arī nosaka aizturēto ārzemnieku ievietošanas, izvietošanas, izvešanas un atbrīvošanas no izmitināšanas centra nosacījumus, kā arī šo personu tiesības un pienākumus izmitināšanas centrā.

Likumprojektā ietverts deleģējums Ministru kabinetam izdot noteikumus, kas noteiks izmitināšanas centra iekārtošanas un aprīkošanas prasības, izmitināšanas centrā ievietoto ārzemnieku uzturēšanas normas, garantēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un saņemšanas kārtību, kā arī veselības pārbaudes un sanitārās apstrādes kārtību. Ministru Kabinetam būs arī jānosaka izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumus un priekšmetu sarakstu, kurus aizturētajam ārzemniekam aizliegts glabāt izmitināšanas centrā.

Likuma grozījumus vēl jāatbalsta Saeimai.

Sagatavoja:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ