Ieviesīs ceļošanas dokuments personām ar alternatīvo statusu

Attēls
Attēls
Ministru kabinets šodien, 15.maijā, atbalstīja grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā, kas paredz ieviest ceļošanas dokumentu personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss*.
Ministru kabinets šodien, 15.maijā, atbalstīja grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā, kas paredz ieviest ceļošanas dokumentu personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss*.

Pašlaik personai ar alternatīvo statusu, kurai nav iespējams saņemt savas pilsonības vai iepriekšējās mītnes zemes izsniegtu pasi, Latvijā izsniedz personu apliecinošu dokumentu, kas nav ceļošanas dokuments. Pēc jaunā dokumenta ieviešanas šīs personas iegūs iespēju ceļot ārpus Latvijas. Plānots, ka jaunais dokuments tiks ieviests vienlaikus ar jaunā parauga ES prasībām un starptautiskajiem standartiem atbilstošām pasēm, t.i. šī gada beigās.

Likuma grozījumi izstrādāti, lai nodrošinātu Eiropas Savienības Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/83/EK par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un piešķirtās aizsardzības saturu nosacījumu ieviešanu.

Grozījumi stāsies spēkā pēc to pieņemšanas Saeimā.

* Alternatīvais statuss - ja patvēruma meklētājs neatbilst bēgļa statusa kritērijiem, tam uz laiku var piešķirt alternatīvo statusu, ja personai tās pilsonības valstī vai iepriekšējās mītnes zemē (ja šī persona ir bezvalstnieks) draud nāves sods, spīdzināšana, necilvēcīga izturēšanās, kā arī ārējo vai iekšējo bruņoto konfliktu dēļ personai ir nepieciešama aizsardzība un tā nevar atgriezties dzimtenē.

Kopš 1998.gada, kad tika iesākta patvēruma piešķiršanas procedūra, līdz 2007.gada maijam patvērumu Latvijā lūgušas 177 personas, bēgļa statuss piešķirts 10 personām. Savukārt, alternatīvais statuss piešķirts 18 personām.

Diana Bogdanova
PMLP Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tlr.: 67219185; mob.tlr.: 26435463
diana.bogdanova@pmlp.gov.lv


Atpakaļ