Meklēs risinājumu VUGD nodrošināšanai ar depo

Attēls
Attēls
Ministru Kabinets šodien, 15.maijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai.
Ministru Kabinets šodien, 15.maijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai.

Informatīvais ziņojums sagatavots, lai uzsāktu darbu pie VUGD ēku būvniecības, rekonstrukcijas vai renovācijas. Šobrīd VUGD ēkas un to telpas ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, fiziski un morāli novecojušas. Tās neatbilst Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajiem aktiem par darba drošību un būvuzraudzību. VUGD darbinieki ir spiesti strādāt nepiemērotos apstākļos, depo skaits un izvietojums ir nepiemērots, tādēļ aptuveni 20–25% gadījumu VUGD nevar pietiekami ātri nokļūt izsaukuma vietā, norādīts ziņojumā.

Iekšlietu ministrija ir vairākkārt iesniegusi Ministru Kabinetā dažādus stratēģiskos un plānošanas dokumentus saistībā ar VUGD telpu problēmu, taču kopš 1991.gada VUGD no valsts budžeta ir saņēmis finansējumu tikai diviem investīciju projektiem, turklāt tie neparedzēja veikt būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju. 2006.gada beigās un 2007.gadā līdzekļi tika piešķirti tikai vienam investīciju projektam - VUGD Valmieras brigādes depo ēkas pabeigšanai.

Aplēses liecina, ka VUGD ēku būvniecībai, rekonstrukcijai un renovācijai kopumā varētu būt nepieciešami vairāk nekā 93 miljoni latu, uzturēšanai - 16miljoni latu, bet izdevumiem kapitālieguldījumiem - 49miljoni latu.

Ziņojumā norādīts, ka šobrīd Iekšlietu ministrijai nav pilnvērtīgas informācijas par darbu un finanšu apjomu, kādu VUGD ēku problēmas risināšanā varētu ieguldīt VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, bet kādu - Valsts un privātās partnerības ietvaros piesaistītas komercsabiedrības.

Tāpēc Iekšlietu ministrija piedāvā organizēt starpministriju darbu grupu, pieaicinot valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” un Ekonomikas ministrijas amatpersonas, kuras uzdevums būtu izpētīt iespējas daļu pasākumu realizēt kā Valsts un privātās partnerības projektus un noteikt iespējamos darba apjomus, ko varētu veikt valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”. Tāpat ministrija paredz veidot ministrijas darba grupu, pieaicinot VUGD un Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras amatpersonas, lai apsekotu un novērtētu esošās VUGD ēkas un būves un lemtu par optimālākajām vietām jaunu ēku būvniecībai.

Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ