Ieviesīs Šengenas prasības pasažieru gaisa pārvadājumu jomā

Ministru Kabinets šodien atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus likumā „Par aviāciju”, kas paredz pārvadātājam, kas veic pārvadājumus ar gaisa transportu no trešās valsts uz Latviju, uzlikt pienākumu sniegt Valsts robežsardzei datus par visiem pasažieriem, kuri tiks pārvadāti līdz noteiktai valsts robežas šķērsošanas vietai un caur kuru šīs personas ieceļos Latvijas teritorijā.
Ministru Kabinets šodien atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus likumā „Par aviāciju”, kas paredz pārvadātājam, kas veic pārvadājumus ar gaisa transportu no trešās valsts uz Latviju, uzlikt pienākumu sniegt Valsts robežsardzei datus par visiem pasažieriem, kuri tiks pārvadāti līdz noteiktai valsts robežas šķērsošanas vietai un caur kuru šīs personas ieceļos Latvijas teritorijā.

Dati būs jāsniedz, ja Valsts robežsardze tos būs pieprasījusi.

Grozījumi nepieciešami, lai pilnībā ieviestu Eiropas Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvu 2004/82/EK par pārvadātāju pienākumu paziņot datus par pasažieriem. Tā paredz, ka dalībvalstis ievieš noteikumus, kas paredz saistības pārvadātājiem, kas veic pasažieru pārvadājumus ar gaisa transportu uz dalībvalsts teritoriju.

Šī direktīva papildina 1990.gada Šengenas vienošanās piemērošanas Konvencijas 26.pantā paredzētās saistības, kas ieviestas ar Eiropas Padomes direktīvu 2001/51/EK. Abi šo saistību veidi kalpo vienam mērķim - migrācijas plūsmu ierobežošanai, nelegālās imigrācijas apkarošanai, kā arī iespējamo terorisma draudu novēršanai.

Pašlaik minēto Eiropas tiesību aktu saistības Latvijas normatīvajos aktos ieviestas daļēji. Saskaņā ar likuma „Par aviāciju” 84.1pantu pārvadātājam, kas veic starptautiskos lidojumus no trešās valsts uz Latviju, ir pienākums stundas laikā pēc pasažieru iekāpšanas reģistrācijas pabeigšanas iesniegt Valsts robežsardzei datus par trešās valsts pilsoņiem un bezvalstniekiem, kas tiks pārvadāti līdz noteiktai valsts robežas šķērsošanas vietai, caur kuru šīs personas ieceļos Latvijas Republikā.

Likuma grozījumus vēl jāatbalsta Saeimai.

Sagatavoja:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ