Plāno IeM budžeta pieaugumu par gandrīz 59 miljoniem latu

Ja Saeima šodien, 19.decembrī, dos pozitīvu balsojumu Ministru Kabineta izstrādātajam nākamā gada valsts budžeta projektam, Iekšlietu ministrijas (IeM) budžets nākamgad pieaugs par 58,8 miljoniem latu, tostarp dotācija no vispārējiem ieņēmumiem – par 46,8 miljoniem latu, un kopumā iekšlietu sistēma 2007.gadā varēs iztērēt 252,3 miljonus latu.
Ja Saeima šodien, 19.decembrī, dos pozitīvu balsojumu Ministru Kabineta izstrādātajam nākamā gada valsts budžeta projektam, Iekšlietu ministrijas (IeM) budžets nākamgad pieaugs par 58,8 miljoniem latu, tostarp dotācija no vispārējiem ieņēmumiem – par 46,8 miljoniem latu, un kopumā iekšlietu sistēma 2007.gadā varēs iztērēt 252,3 miljonus latu.

Iekšlietu ministrs Ivars Godmanis norāda, ka IeM nākamgad sagaida būtisks līdzekļu pieaugums, kura lielākā daļa tiks izmantota ievērojamam algu pieaugumam, dodot iespēju efektīvāk plānot kadru politiku IeM dienestos. „Šim budžetam ir jāaptur IeM dienestu lejupslīde un jākļūst par pirmo soli uz jaunu izaugsmi,” uzskata ministrs.

No kopējā budžeta projektā paredzētā IeM budžeta pieauguma 36,4 milj. Lstiks izlietoti atalgojuma palielināšanai IeM struktūrvienību darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm. Vidējais algas pieaugums policistiem, ugunsdzēsējiem un robežsargiem būs 158 lati pirms nodokļu nomaksas. Piemēram, jaunākajam ugunsdzēsējam, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) strādā pirmo gadu, no nākamā gada 1.janvāra bruto amatalga būs 220 lati pašreizējo 125 latu vietā, Valsts policijas kārtībniekam - 230 lati pašreizējo 148 vietā. Turklāt darbiniekiem paredzētas arī dažādas piemaksas – par virsstundām, nakts darbu, izdienu un citas.

13,3 miljonus latu nākamgad plānots izlietot IeM budžeta prioritāšu īstenošanai. Svarīgākās 2007.gada prioritātes ir autotransporta noma (4,2 milj. Ls), 172 jaunu štata vietu izveidošana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (1,5 milj. Ls), formas tērpu iegāde VUGD un Valsts robežsardzei (1 milj. Ls), Šengenas infrastruktūras uzturēšana (0,8 milj. Ls), remontu veikšana Valsts policijas un VUGD objektos (0,5 milj. Ls), kā arī jaunā VUGD Valmieras depo pabeigšana (0,2 milj. Ls).

Valsts policijas darbības nodrošināšanai 2007.gadā plānots tērēt 90,7 milj. Ls, ugunsdrošībai, ugunsdzēsībai un civilajai aizsardzībai– 25,7 milj. Ls, bet robežsardzes uzturēšanai – 27,8 milj. Ls. Pilsonības un migrācijas jautājumu risināšanai paredzēts tērēt 15,9 milj. Ls, bet Drošības policijas darba nodrošināšanai – 7,4 milj. Ls. 14,7 milj. Ls paredzēti IeM iestāžu materiāltehniskajai apgādei – nekustamajiem īpašumiem, autotransportam, bruņojumam u.tml. IeM darbinieku veselības aprūpei tiks tērēti 5,6 milj. Ls, fiziskās sagatavotības nodrošināšanai – 0,3 milj. Ls. Latvijas Policijas akadēmijai plānots piešķirt 5,4 milj. Ls, valsts materiālo rezervju uzturēšanai - 5,1 milj. Ls, bet 1,9 milj. Ls būs nepieciešami, lai izmaksātu IeM darbiniekiem pabalstus bērna piedzimšanas gadījumā. Šengenas finanšu programmas īstenošanai IeM budžetā plānoti 47,4 milj. Ls.

Budžeta projekts paredz, ka IeM 2007.gada budžetu veidos dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 197,1 milj. Ls apjomā, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 11,3 milj. Ls apjomā un ārvalstu finanšu palīdzība 42,1 milj. Ls apjomā.

Sagatavoja:
Iekšlietu ministrija
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ