Par operatīvās darbības subjektu uzdevumu izpildes kontroli

Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 14.decembrī, izsludināts Iekšlietu ministrijas sagatavotais Ministru Kabineta (MK) instrukcijas projekts, kas nosaka vienotu kārtību, kādā MK kontrolē operatīvās darbības subjektu uzdevumu izpildi.
Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 14.decembrī, izsludināts Iekšlietu ministrijas sagatavotais Ministru Kabineta (MK) instrukcijas projekts, kas nosaka vienotu kārtību, kādā MK kontrolē operatīvās darbības subjektu uzdevumu izpildi.

Instrukcijas „Kārtība, kādā Ministru kabinets kontrolē operatīvās darbības subjektu uzdevumu izpildi” mērķis ir panākt, lai operatīvā darbība, kuru saskaņā ar likumu veic operatīvās darbības subjekti, nodrošinātu Latvijas valsts un sabiedrības interešu, kā arī personu tiesību aizsargāšanu.

Projekts paredz, ka operatīvās darbības subjektu vadītāji katru gadu ne vēlāk kā līdz 1.februārim sagatavo un noteiktā kārtībā iesniedz MK pārskatu par operatīvās darbības rezultātiem un to raksturojošiem statistikas datiem.

Projekts arī nosaka, ka pēc pašu iniciatīvas vai Ministru prezidenta pieprasījuma operatīvās darbības subjektu vadītāji sagatavo un noteiktā kārtībā iesniedz MK ārkārtas ziņojumus par svarīgu vai sevišķi svarīgu operatīvās darbības gaitā iegūtu informāciju par Satversmes, valsts iekārtas, valstiskās neatkarības, teritoriālās neaizskaramības, valsts aizsardzības, ekonomiskā un tehniskā potenciāla, valsts drošības, sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējumiem.

Saskaņā ar Operatīvās darbības likumu operatīvās darbības subjektu sistēmu veido valsts drošības, aizsardzības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas iestādes, kā arī citas īpaši pilnvarotas valsts institūcijas, kurām ar likumu piešķirtas tiesības savas kompetences ietvaros veikt operatīvās darbības pasākumus. Operatīvās darbības parlamentāro kontroli veic Saeima.

Sagatavoja:
Iekšlietu ministrija
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ