Par Valsts policijas amatpersonu izņemto priekšmetu glabāšanu uzņēmumos

Ministru Kabinets šodien, 12.decembrī, apstiprināja Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par Valsts policijas (VP) amatpersonu izņemto priekšmetu glabāšanu SIA "Crosstrade Incorporated Latvia Limited” un „Merkurs – Rigante”.
Ministru Kabinets šodien, 12.decembrī, apstiprināja Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par Valsts policijas (VP) amatpersonu izņemto priekšmetu glabāšanu SIA "Crosstrade Incorporated Latvia Limited” un „Merkurs – Rigante”.

2005.gada nogalē tika izveidota starpinstitūciju darba grupa (turpmāk – darba grupa), lai pārtrauktu turpmāku parādu uzkrāšanos par VP amatpersonu izņemto priekšmetu glabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Spektrs – K”, kā arī apzinātu ar glabāšanu saistīto izdevumu apmēru un institūcijas, kas būtu atbildīgas par šo izdevumu segšanu.

Darba grupa noskaidroja, ka no 1996. līdz 2005.gadam valstī vispār nebija noteikta vienota kārtība, kādā glabā izņemtos lietiskos pierādījumus un citu preci, kā arī nebija noteikta šādu preču uzglabāšanas vieta. Attiecīgi Ministru Kabineta noteikumi pieņemti tikai 2005.gadā, deleģējot rīcību ar administratīvā procesa un kriminālprocesa ietvaros izņemtajām precēm valsts institūcijai - IeM valsts aģentūrai „Materiālās rezerves”.

Lai nodrošinātu valstij piekritīgās, bezsaimnieka un citas mantas uzglabāšanu, Valsts ieņēmuma dienests 1996.gadā noslēdza līgumu ar uzņēmumu „Spektrs – K” par preču glabāšanu, transportēšanu un citu pakalpojumu sniegšanu. Līgums vairākkārt tika pagarināts un bija spēkā līdz 2003.gada februārim. Līgumā nebija viennozīmīgi atrunāts sniegto pakalpojumu izcenojums un apmaksas kārtība.

No 1998.gada līdz 2003.gada martam uzņēmumam „Spektrs – K” tika nodoti arī VP un citu institūciju administratīvā un kriminālprocesuālā kārtībā izņemtie pierādījumi un cita prece. Izņemto mantu un preču uzskaite tolaik veikta atsevišķi katrā konkrētā lietā. Lietas izskatīja vai nu VP, vai arī atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem nosūtīja citām kompetentām institūcijām, kurām bija jāpieņem lēmums par turpmāko rīcību ar pierādījumiem.

Pārbaudot „Spektrs – K” iesniegto glabāšanas izdevumu aprēķinu, darba grupa konstatēja, ka valsts institūciju parādsaistības uzņēmumam līdz 2006.gada 1.jūlijam ir 307,2 tūkstoši latu. Katru mēnesi parādsaistību pieaugums par precēm, kuras turpina glabāties „Crosstrade Incorporated Latvia Limited” sastāda 2,6 tūkstošus latu.

Lai izbeigtu parādsaistības, darba grupa ierosina „Spektrs – K” cedētās parādsaistības par SIA „Merkurs – Rigante” un „Crosstrade Incorporated Latvia Limited” sniegtajiem pakalpojumiem līdz 2005.gadam ieskaitot segt centralizēti, nesadalot tās starp iesaistītajām valsts institūcijām.

Plānots, ka valsts aģentūrai „Materiālās rezerves” sešu mēnešu laikā jāpārņem no SIA „Crosstrade Incorporated Latvia Limited” VP amatpersonu izņemtās preces. Veicot preču pārņemšanu, darba grupa iesaka aģentūrai organizēt akcīzes preču, pārtikas preču un preču, kuru izplatīšana aizliegta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, iznīcināšanu.

No IeM budžeta plānots segt SIA „Spektrs – K” parādsaistības, kas izriet no "Crosstrade Incorporated Latvia Limited” un „Merkurs – Rigante” SIA „Spektrs – K” cedētajiem prasījumiem par sniegtajiem pakalpojumiem.

Sagatavoja:
Iekšlietu ministrija
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ