Priekšlikumi ceļu satiksmes drošības situācijas uzlabošanai

Satiksmes ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju ir izstrādājusi priekšlikumus grozījumiem Administratīvo pārkāpumu kodeksā un nosūtījusi tos Saeimas Juridiskajai komisijai izskatīšanai steidzamības kārtā. Izstrādātie grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredz bargākus sodus mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem (gājējiem, pasažieriem, velosipēdu un mopēdu vadītājiem) par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu. Paralēli sodu palielināšanai tiks veikts gan skaidrošanas un izglītošanas darbs sabiedrībā, gan arī tiks pastiprināti veikti Valsts policijas reidi.
Satiksmes ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju ir izstrādājusi priekšlikumus grozījumiem Administratīvo pārkāpumu kodeksā un nosūtījusi tos Saeimas Juridiskajai komisijai izskatīšanai steidzamības kārtā. Izstrādātie grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredz bargākus sodus mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem (gājējiem, pasažieriem, velosipēdu un mopēdu vadītājiem) par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu. Paralēli sodu palielināšanai tiks veikts gan skaidrošanas un izglītošanas darbs sabiedrībā, gan arī tiks pastiprināti veikti Valsts policijas reidi.

Grozījumi likumdošanā izstrādāti, veicot nopietnu ceļu satiksmes negadījumu analīzi. Satiksmes ministrija ierosina palielināt sodus mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem par vairākiem ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem:

* Palielināt sodu par gājēju izdarītiem pārkāpumiem (atstarotāju nelietošana, brauktuves šķērsošanas noteikumu neievērošanu u.c.) – izsakot brīdinājumu vai piemērojot naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 20 (līdz šim maksimālā soda naudas robeža bija Ls 5);

* Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet nepārsniedz 1,0 promiles uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam divdesmit latu apmērā. Līdz šim par šādu pārkāpumu velosipēda un mopēda vadītājiem naudas sods nebija paredzēts. Attiecīgi paredzēts palielināt sodu arī par citiem velosipēda un mopēda vadītāju izdarītajiem pārkāpumiem alkohola reibumā;

* Par papildus prasību neievērošanu velosipēda un mopēda vadītājiem (piemēram, atstarotāju, un drošības ķiveru nelietošana) no Ls 5 līdz Ls 20, līdz šim ir ticis piemērots brīdinājums vai Ls 5;

* Rūpējoties par pasažieru drošību, izmaiņas paredzētas arī attiecībā uz pasažieru pārvadāšanu - par lielāka pasažieru skaita pārvadāšanu, nekā to norādījis transportlīdzekļa izgatavotājs, piemērot naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā. Līdz šim ticis piemērots brīdinājums vai naudas sods Ls 10. Šī norma izstrādāta pārsvarā domājot par pasažieru drošību maršruta taksometros.

Lai arī pēdējo gadu laikā Latvijā vērojama ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaita samazināšanās, tomēr joprojām katrs trešais bojā gājušais ir gājējs. Arī pēdējās nedēļas nogales traģiskie negadījumi, kad bojā gāja 7 gājēji un 1 velosipēdists, liecina, ka ir nepieciešams veikt izmaiņas likumdošanā, palielinot sodus.

2006.gada 11 mēnešos salīdzinot ar 2005.gada 11 mēnešiem bojā gājušo skaits samazinājies par 12,6%. Bet bojā gājušo gājēju skaits par vairāk kā 20%. Turklāt vērojama tendence, ka ievērojami samazinās bojā gājušo gājēju skaits dienas laikā, t.i., par aptuveni 50%, tumsā un krēslā šis samazinājums ir tikai par 9%, kas arī norāda uz grozījumu nepieciešamību likumdošanā.

Paralēli šīm izmaiņām turpinās darbs pie citām komplicētākām problēmām – braukšana bez tiesībām vai attiecīgas kategorijas tiesībām un braukšana reibumā.

Pastiprināta uzmanība ir jāpievērš jaunajiem vadītājiem un personām, kas transportlīdzekļus vada bez tiesībām vai bez atbilstošas kategorijas vadīšanas tiesībām.

Kā liecina statistika, tad, attiecībā uz šim problēmām, rādītāji vēl ir tālu no vēlamajiem. Pēdējā gada laikā par braukšanu bez tiesībām aizturēti gandrīz 3000 vadītāji, savukārt, atkārtoti gada laikā par braukšanu bez tiesībām – 800 vadītāji. Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas - 900 vadītāji.

Lai mazinātu šos pārkāpumus ir nepieciešams palielināt vadītāju atbildību, kā arī pastiprināti vērsties pret transportlīdzekļu īpašniekiem.

Sagatavoja:
LR Satiksmes ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
7028390

Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ