Atbalsta algas pabalstu izmaksas kārtību par dienestu ārvalstīs

Ministru Kabinets 26.septembrī atbalstīja Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavotos noteikumus par algas pabalsta par dienestu ārvalstī un kompensācijas ceļa izdevumu segšanai apmēru un kārtību, kādā sedz ar uzturēšanos ārvalstī saistītos izdevumus IeM sistēmas iestāžu amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kura ārvalstī apsargā Latvijas Republikas (LR) vēstniecību vai pārstāvniecību.
Ministru Kabinets 26.septembrī atbalstīja Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavotos noteikumus par algas pabalsta par dienestu ārvalstī un kompensācijas ceļa izdevumu segšanai apmēru un kārtību, kādā sedz ar uzturēšanos ārvalstī saistītos izdevumus IeM sistēmas iestāžu amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kura ārvalstī apsargā Latvijas Republikas (LR) vēstniecību vai pārstāvniecību.

Noteikumi paredz, ka algas pabalstu Valsts policijas (VP) darbiniekam noteiks, sākot ar pirmo kalendāra dienu, kad darbinieks ieradīsies LR vēstniecībā vai pārstāvniecībā ārvalstī, lai veiktu tās apsardzi. Algas pabalstu izmaksās par laiku, kad darbinieks uzturējies ārvalstī, bet ne ilgāk kā līdz rīkojumā noteiktajam datumam.

Noteikts, ka VP amatpersonai kompensēs ceļa izdevumus, dodoties uz LR vēstniecību vai pārstāvniecību ārvalstī un atgriežoties no tās. VP no tās budžetā šim mērķim paredzētajiem finanšu līdzekļiem segs veselības apdrošināšanas un apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem izdevumus par darbinieka uzturēšanās laiku ārvalstī, kā arī izdevumus par dzīvojamās platības īri un komunālajiem maksājumiem, ja pārstāvniecībai nebūs iespējams nodrošināt amatpersonas ar dzīvojamo platību savās telpās.

2006.gada 30.jūnijā Saeima ir pieņēmusi IeM sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumu, kas stājas spēkā ar 2006.gada 1.oktobri. Likums nosaka, ka amatpersona, kura saskaņā ar iestādes vadītāja lēmumu ārvalstī apsargā LR vēstniecību vai pārstāvniecību, papildus darba samaksai un šajā likumā noteiktajiem pabalstiem un kompensācijām saņem algas pabalstu par dienestu ārvalstī un kompensāciju ceļa izdevumu segšanai. Pabalsta un kompensācijas apmēru, kā arī kārtību, kādā sedz ar amatpersona uzturēšanos ārvalstī saistītos izdevumus, nosaka Ministru Kabinets. Līdz ar to amatpersonas vairs nesaņems dienas naudu, bet tās vietā algas pabalstu.

Tagad VP darbiniekus apsardzes nodrošināšanai nosūta komandējumā, sedzot ar komandējumu saistītos izdevumus, tajā skaitā dienas naudu saskaņā ar Ministru Kabineta 2002.gada 28.maija noteikumiem Nr. 219 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi”. Viena darbinieku maiņa uz attiecīgo ārvalsts institūciju tiek nosūtīta uz trīs mēnešiem.

Pašlaik VP apsargā LR vēstniecību Maskavā, Krievijas Federācijā, LR ģenerālkonsulātu Sanktpēterburgā, Krievijas Federācijā, bet no 2006.gada maija – arī LR pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Savienībā – Briselē.

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ