Notiek neformālā ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksme Somijā

Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars no šā gada 20. līdz 22. septembrim piedalās neformālajā Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Tamperē, Somijā, lai ar pārējo dalībvalstu amatpersonām pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar cīņu pret terorismu un organizēto noziedzību, kopējās Eiropas patvēruma sistēmas un ES ārējo robežu integrētās pārvaldības sistēmas attīstību.
Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars no šā gada 20. līdz 22. septembrim piedalās neformālajā Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Tamperē, Somijā, lai ar pārējo dalībvalstu amatpersonām pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar cīņu pret terorismu un organizēto noziedzību, kopējās Eiropas patvēruma sistēmas un ES ārējo robežu integrētās pārvaldības sistēmas attīstību.

Paredzēts, ka iekšlietu ministri tiks aicināti atbalstīt ES prezidējošās valsts Somijas ierosinājumu turpināt ieviest ES Pretterorisma stratēģiju un sniegt konkrētus priekšlikumus tās ieviešanai. Sanāksmes dalībnieki apspriedīs nepieciešamo operatīvo tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības attīstību dalībvalstīs, to starpā un ar trešajām valstīm.

Dalībvalstu pārstāvji plāno arī diskutēt par turpmāku sadarbības attīstīšanu imigrācijas, robežkontroles un patvēruma politikas jomā. Somija vēlas izveidot sistēmu, kas paredzētu piešķirt ES līdzfinansējumu dalībvalstīm, lai segtu ar patvēruma meklētājiem un nelegālo imigrantiem saistītās izmaksas. Piešķirtais finansējuma lielums būtu atkarīgs no dalībvalstu veiktās patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu reģistrācijas vienotajās ES datu bāzēs.

Tāpat iekšlietu ministri runās par pieņemto tiesību aktu saistībā ar Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas izveidi izvērtējumu un izvērtējuma metožu pilnveidošanu, kā arī par ES likumdošanas attīstīšanu bēgļu un patvēruma jomā.

Ņemot vērā, ka dažādu juridisku un tehnisku iemeslu dēļ Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) ieviešana iepriekš paredzētajā termiņā nebūs iespējama, Eiropas Komisija un ES prezidējošā valsts informēs ministrus par SIS II globālo pārplānošanu.

Neformālajā ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē dalībvalstis tiks arī aicinātas vienoties par integrētās robežu pārvaldības sistēmas definīciju.

Sagatavoja:
Dace Ekerte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
mob. tālrunis 26809515
fakss 7219030
e-pasts: dace.ekerte@iem.gov.lv 


Atpakaļ