Eiropols palīdzēs Latvijai NATO samita nodrošināšanā

Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars un Eiropola direktors Makss Peters Ratcels (Max Peter Ratzel) šodien, 15.septembrī, apspriežot Latvijas un Eiropola sadarbības perspektīvas, vienojušies par abu pušu sadarbību novembrī Rīgā plānotā NATO samita drošības nodrošināšanā.
Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars un Eiropola direktors Makss Peters Ratcels (Max Peter Ratzel) šodien, 15.septembrī, apspriežot Latvijas un Eiropola sadarbības perspektīvas, vienojušies par abu pušu sadarbību novembrī Rīgā plānotā NATO samita drošības nodrošināšanā.

Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars un Eiropola direktors Makss Peters Ratcels (Max Peter Ratzel) šodien, 15.septembrī, apspriežot Latvijas un Eiropola sadarbības perspektīvas, vienojušies par abu pušu sadarbību novembrī Rīgā plānotā NATO samita drošības nodrošināšanā.

Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars informē, ka tikšanās laikā panākta vienošanās, ka Eiropols sniegs Latvijai palīdzību NATO samita nodrošināšanā, sagatavojot organizētās noziedzības un terorisma draudu novērtējumu.

M.P.Ratcels pēc tikšanās norādīja, ka Latvija, kas kļuva par pilntiesīgu Eiropola dalībvalsti tikai pirms diviem gadiem, 2004.gadā, ir strauji un veiksmīgi iekļāvusies Eiropola darbā. „Pēdējos gados pieaug informācijas plūsma no Latvijas uz Eiropolu. Šis pieaugums ir gan kvantitatīvs, gan kvalitatīvs, turklāt informācijas apmaiņa ir savlaicīga un efektīva,” uzsvēra M.P.Ratcels. Tas dod Eiropolam iespēju veikt noziedzības situācijas analīzi un sniegt kompetentus padomus un atbalstu Latvijas tiesībaizsardzības iestādēm.

Eiropola direktors uzsvēra, ka Latvijas Eiropola nacionālais birojs strādā un attīstās ļoti veiksmīgi, tam ir profesionāli kadri. Viņš pozitīvi novērtēja Biroja izveidoto un organizēto efektīvo informācijas un operatīvās informācijas plūsmu starp kompetentām Latvijas tiesībsargājošām iestādēm, Eiropolu un pārējām ES dalībvalstīm organizētās noziedzības un terorisma apkarošanas un prevencijas jomā. Viņš pozitīvi novērtēja Latvijas policijas darbinieku ieinteresētību un izrādīto profesionālismu Eiropola organizētajās apmācībās par operatīvo, stratēģisko un finanšu analīzi.

M.P.Ratcels arī izteica atzinību par Latvijā veikto organizētās noziedzības draudu novērtējuma analīzi 2006.gadā, kā arī paveikto, nodrošinot Pasaules hokeja čempionāta norisi Rīgā šā gada maijā.

Savukārt iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars pauda atbalstu Eiropola direktora iecerei ieviest jaunu kārtību Eiropas valstu iekšlietu ministru informācijas apmaiņai par terorisma draudiem un noziedzības situāciju. Eiropola direktors vēlas, lai katrā Eiropas Tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmē Eiropolam tiktu dota iespēja ziņot par situāciju Eiropā noziedzības un terorisma jomā.

Dz.Jaundžeikars arī pateicās Eiropola direktoram par šīs organizācijas sniegto palīdzību Latvijas tiesībsargiem hokeja čempionāta nodrošināšanā un pauda cerību, ka arī nākotnē Latvija būs aktīvs un profesionāls dalībnieks organizētās noziedzības apkarošanā Eiropā.
Tāpat ministrs pauda apņēmību nākamā gada budžetā panākt papildus līdzekļu piešķiršanu gan Latvijas Eiropola nacionālā biroja attīstībai, gan kvalitatīvas un profesionālas Latvijas pārstāvniecības nodrošināšanai Eiropola mītnē.

Latvijas Eiropola nacionālā biroja priekšnieks Dmitrijs Ceplis informē, ka Latvija pašlaik aktīvi piedalās 7 no 17 Eiropola analītiskajiem rīcības failiem. Kā veiksmīgu sadarbības piemēru viņš minēja šogad notikušo starptautisko operāciju, kad, sadarbojoties Latvijas, Lietuvas un Eiropola speciālistiem, operatīvi koordinējot informācijas nodošanu Muitas kriminālpārvaldei, šogad augustā Ventspils ostā tika aizturēti Lietuvas pilsoņi ar sintētisko narkotiku kontrabandu. Šajā operācijā tika konfiscēts liels daudzums narkotiku un cigarešu, kā arī arestētas divas personas.

Jau vēstīts, ka Eiropola direktors Latvijā uzturējās divu dienu vizītē, lai tiktos ar iesaistītajām tiesībaizsardzības iestādēm un pārrunātu Latvijas un Eiropola sadarbības attīstību. Vizītes ietvaros Eiropola direktors tikās ar Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Eiropola nacionālā biroja, Drošības policijas un Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām.
Galvenie Eiropola darbības virzieni cīņā ar organizētās noziedzības veidiem ir terorisms, nelegāla narkotisku vielu aprite, transportlīdzekļu zādzības, krāpšana, naudas un kredītkaršu viltošana, datornoziegumi, naudas atmazgāšana, nelegāla imigrantu kontrabanda, cilvēku tirdzniecība, ieskaitot bērnu pornogrāfiju, noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu vai sabiedrisko īpašumu, nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšana saistībā ar šiem noziedzīgo nodarījumu veidiem vai īpašām to izpausmēm.

Eiropols atbalsta Eiropas Savienības dalībvalstis cīņā ar noziegumiem, kurā ir iesaistīta kāda organizētās noziedzības struktūra un minētais noziegums ietekmē divas jeb vairākas dalībvalstis, kā arī attiecīgais noziedzīga nodarījuma lielums nozīmīgums un sekas prasa kopīgu dalībvalstu rīcību.

Latvijas praktiskā un operatīvā sadarbība ar Eiropolu sākās pēc sadarbības līguma parakstīšanas 2003.gada 31.oktobrī. Tas Latvijai deva iespēju sadarboties ar Eiropolu trešās valsts statusā tehniskajā, stratēģiskajā un operatīvajā līmenī.

Par pilntiesīgu Eiropola dalībvalsti Latvija kļuva 2004.gada 1.septembrī, kad tā paša gada 7.aprīlī Saeima ratificēja Eiropola konvenciju un tās protokolus.

Latvijā ar Eiropolu sadarbojas Valsts policija, Drošības policija, Valsts robežsardze, Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvalde un Muitas kriminālpārvalde, kā arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests.

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv 


Atpakaļ