Atbalsta vērienīgu būvdarbu ieceri Valsts policijas nodrošināšanai ar darba telpām

Ministru Kabinets


Ministru Kabinets

Paredzēts, ka IeM kopīgi ar Finanšu ministriju šajā laika posmā sagatavos informatīvos ziņojumus un priekšlikumus Jelgavas pilsētas un rajona policijas pārvaldes (PRPP) un Kuldīgas RPP jauna administratīvā kompleksa būvniecībai, Krāslavas RPP administratīvā kompleksa būvniecības pabeigšanai un jaunas garāžu ēkas būvniecībai, VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes ēku kompleksa rekonstrukcijai, VP pretterorisma vienības „Omega” administratīvā kompleksa būvniecībai un rekonstrukcijai, ēkas renovācijai VP koledžas izvietošanai un ēkas renovācijai VP koledžas dienesta viesnīcas izvietošanai Rīgā, ēkas rekonstrukcijai VP koledžas Latgales reģiona filiāles izvietošanai Daugavpilī.

Plānots, ka IeM arī jārealizē Valmieras un Jēkabpils RPP administratīvo kompleksu būvniecība, īstenojot valsts un privāto partnerību.

IeM sagatavos, aktualizēs un iesniegs Ekonomikas ministrijā un Finanšu ministrijā Valsts investīciju programmai pieteikumus par Bauskas RPP sporta kompleksa būvniecības pabeigšanu, Dobeles RPP jaunas garāžu ēkas būvniecību un labiekārtošanas darbu veikšanu, Balvu RPP Īslaicīgās aizturēšanas izolatora un garāžu kompleksa būvniecību, Ludzas RPP Zilupes policijas iecirkņa administratīvās ēkas rekonstrukciju, Rēzeknes PRPP Viļānu policijas iecirkņa administratīvās ēkas rekonstrukciju un Tukuma RPP administratīvās ēkas rekonstrukciju.

Šobrīd vairākas VP PRPP ēkas un tajās izvietotās īslaicīgās aizturēšanas izolatoru telpas ir fiziski un morāli novecojušas un atrodas sliktā tehniskā stāvoklī. Lai risinātu problēmas ar VP ēku un būvju telpu neatbilstību normatīvajām prasībām, no 1999.gada līdz 2004.gadam VP sagatavoja vairākus projektu pieteikumus Valsts investīciju programmai, kuros tika paredzēts veikt ēku un būvju būvniecības un rekonstrukcijas darbus.

No 1999.gada līdz 2006.gadam tikai vienam investīciju projektam – IA-31 „Dobeles rajona policijas pārvaldes Īslaicīgās aizturēšanas izolatora un garāžu būvniecība” – piešķirti budžeta līdzekļi 187,2 tūkstošu latu apmērā īslaicīgās aizturēšanas izolatora būvniecībai, kas 2001.gada 27.decembrī tika nodots ekspluatācijā.

Ņemot vērā to, ka laika posmā no 1999.gada likumos par valsts budžetu netika paredzēti finanšu līdzekļi un valsts ilgtermiņa saistību limiti turpmākiem gadiem šo investīciju projektu realizēšanai, VP ēku un būvju būvniecības un rekonstrukcijas darbi netika uzsākti.

 

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213

fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv  


Atpakaļ