Atbalsta pasākumus plūdu draudu novēršanai Jēkabpils rajonā

Ministru Kabinets šodien, 15.augustā atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādāto koncepciju "Par pasākumiem, kas veicami, lai Jēkabpilī novērstu pēc Pļaviņu HES un tās ūdenskrātuves izveides radušos plūdu draudus", kas nosaka realizēt īstermiņā veicamos pasākumus plūdu draudu novēršanai Jēkabpils rajonā un Pļaviņu pilsētā.
Ministru Kabinets

Tā arī nosaka attīrīt Daugavas gultni lejpus Pļaviņām no dolomīta atsijām, izpētīt Pļaviņu aizsargdambjus, izstrādāt projektu aizsargdambju nostiprināšanai, pilnveidošanai un jaunu dambju izbūvei un īstenot attiecīgos projektus.

Vides ministrijai sadarbībā ar Aizkraukles rajona un Jēkabpils rajona pašvaldībām, lai īstenotu īstermiņa pasākumus plūdu draudu novēršanai Jēkabpilī un Pļaviņās, jāizstrādā nacionālā programma "Vides risku novēršana", piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus. Tai arī jāizstrādā Nacionālo plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības plāns līdz 2007.gada 1.martam.

Koncepcijā ir arī apskatīti vēl divi ilgtermiņa risinājuma varianti plūdu draudu novēršanai Jēkabpils rajonā. Viens no tiem nosaka pretplūdu inženiertehnisko būvju celtniecību augšpus Daugavpils un pie Jēkabpils ar elektroenerģijas ražošanu, savukārt otrs paredz ierīkot būves, kas mazinātu vižņu veidošanās intensitāti, kā arī sekmētu vižņu uzkrāšanās un ledus sastrēgumu veidošanās procesu novēršanu. Tā kā sabiedrības noskaņojums ir vērsts pret Daugavas aizsprostu izveidi, ilgtermiņa pasākumu realizēšana tika atcelta uz nenoteiktu laiku.

Jau ziņots, ka plūdu draudi Jēkabpilij pastāv jau pirms Pļaviņu HES celtniecības un ūdenskrātuves izveides 1965.gadā. Pēc Pļaviņu HES izveides ūdens līmenis Daugavā pie Aizkraukles mākslīgi pacelts kopumā par 40 metriem, sasniedzot augstuma atzīmi 72 m virs jūras līmeņa. Tas ir radījis izmaiņas Daugavas ūdens noteces režīmā posmā no Aizkraukles līdz Jēkabpilij un bīstamus apstākļus vižņu sastrēgumu izveidei.

Plūdu draudi vai plūdi Jēkabpils pilsētā un rajona teritorijā notiek gandrīz ik gadu. Pēc 1981. gada plūdiem Salas pagasta teritorijā un pēc 1989.gada pavasara plūdiem Jēkabpils pilsētas teritorijā sākās aktīva aizsargdambju celtniecība, lai aizsargātos pret plūdiem. Tomēr, neskatoties uz daudziem līdz šim veiktajiem pasākumiem, tie pagaidām nenovērš plūdu draudus Jēkabpilij, Pļaviņām un zemākām teritorijām augšpus Pļaviņu HES ūdenskrātuves.

 

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213

7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv  


Atpakaļ