Bijušajiem robežsargiem, ugunsdzēsējiem un policistiem izmaksās pabalstu parādu


 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem - bijušajā darba vietā vai VUGD Galvenajā pārvaldē. Papildus informāciju var saņemt VUGD Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldē pa tālruni 7075867 vai 7075878.

Valsts policijas darbiniekiem - pēdējā dienesta vietā Valsts policijā;

Valsts robežsardzes darbiniekiem, kuri iepriekš nav pieteikušies pabalsta saņemšanai – pēdējās dienesta vietas personāla vadības struktūrvienībā.

 

Iesniegumā jānorāda sekojoša informācija:

vārds, uzvārds;

personas kods;

deklarētā dzīves vieta;

kredītiestādes nosaukums un norēķina konta numurs, uz kuru pārskaitāms atvaļinājuma pabalsts;

laika posms, par kuru pienākas ierēdņa atvaļinājuma pabalsts;

laiks un struktūrvienība, no kuras atvaļinājies;

kontakttālrunis.

 

Iesniegumu par atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu var iesniegt arī mirušā ierēdņa mantinieks. Šajā gadījumā papildus iesniegumam jāiesniedz arī ierēdņa miršanas apliecības kopija un notariāli apstiprināta mantojuma apliecības kopija.

Lai segtu pabalstu parādus darbiniekiem, IeM plāno budžeta grozījumos pieprasīt kopumā 10,4 miljonus latu – 1,37 miljoni latu nepieciešami atvaļinājuma pabalsta parāda segšanai bijušajiem IeM dienestu darbiniekiem, 5,23 miljoni latu – lai kompensētu izdevumus, kas IeM 2006.gada budžetā radušies, sedzot pabalstu parādus esošajiem darbiniekiem par 2003. – 2004.gadu, bet 3,8 miljoni latu – lai segtu parādu par 2005.gadu.

Jau vēstīts, ka 2005.gada nogalē, izmantojot budžeta grozījumos piešķirtos 3,7 miljonus latu un ministrijas iekšējās rezervēs rastos 200 tūkstošus latu, tika segts viss parāds par bērna piedzimšanas pabalstiem un atvaļinājuma pabalsta parāds par 2001.gadu. Savukārt šā gada maijā un augustā tika segts atvaļinājuma pabalsta parāds 5,2 milj. latu apmērā par 2003. – 2004.gadu Valsts policijas, VRS un VUGD ierēdņiem, kas pabalsta izmaksas brīdī atrodas dienestā. Šo parādu sedza no attiecīgajām iestādēm 2006.gadam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Šos izdevumus IeM dienestiem kompensēs, izdarot grozījumus 2006.gada budžetā. Tāpat, lemjot par grozījumiem 2006.gada budžetā, lems arī par līdzekļu piešķiršanu atvaļinājuma pabalsta izmaksai līdz 3,8 milj. latu apmērā par 2005.gadu, piemaksu par virsstundu darbu un naktsdarbu 2,3 milj. latu apmērā izmaksai VRS darbiniekiem, piemaksu par darbu smagos apstākļos līdz 0,6 milj. latu apmērā izmaksai VUGD darbiniekiem un atvaļinājuma pabalsta parāda izmaksai 1,37 milj. latu apmērā bijušajiem IeM dienestu ierēdņiem, kas atvaļināti no dienesta līdz 2005.gada 31.augustam.

Kopumā sociālo garantiju parāds IeM darbiniekiem par laiku no 2001. līdz 2004.gadam bija vairāk nekā 12 miljoni latu.

 

Sagatavoja:


Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis
7219213

fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv  


Atpakaļ