Noteiks kārtību papildu pārbaudēm vīzu vai uzturēšanās atļauju izsniegšanai

Valsts sekretāru sanāksmē


Valsts sekretāru sanāksmē

Papildus pārbaude šo noteikumu izpratnē ir informācijas iegūšana no Drošības policijas (DP) un Satversmes aizsardzības biroja (SAB) par to, vai persona, ieceļojot un uzturoties Latvijas Republikā, radīs draudus sabiedriskajai kārtībai un drošībai.

Noteikumi nosaka, ka DP sniedz ziņas amatpersonai, kura veic papildu pārbaudi ielūgumiem vīzu saņemšanai, izsaukumiem uzturēšanās atļauju saņemšanai, vīzu pieprasījumiem, ja vīza tiek pieprasīta Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārzemēs vai Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā, robežkontroles punktā vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, kā arī uzturēšanās atļauju pieprasījumiem, ja lēmuma par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu pieņemšanai nav nepieciešams pārvaldē apstiprināts izsaukums.

Savukārt SAB sniedz ziņas amatpersonai, kura veic papildu pārbaudi vīzu pieprasījumiem, ja vīza tiek pieprasīta pārstāvniecībās vai Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Imigrācijas likuma 4. panta astoto daļu, kas paredz, ka MK nosaka kārtību, kādā amatpersona, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju ārzemniekam, kurš ir likuma 4. panta devītajā daļā minētajā sarakstā iekļautas valsts pilsonis vai ārzemnieks, kuram ārvalstīs piešķirts bezvalstnieka vai bēgļa statuss, pārbauda pieejamo informāciju par to, vai šāda ārzemnieka ieceļošana radīs draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai un drošībai.

MK noteikumi pilnveidos sadarbību starp migrācijas procesa kontrolē iesaistītajām iestādēm un kopumā optimizēs vīzu izsniegšanas procesu, kā arī veicinās iespēju novērst teroristiski tendētu ārzemnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā.

 

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213

7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv  


Atpakaļ