Likumā noteiks Šengenas informācijas sistēmas darbību

Valsts sekretāru sanāksmē


Valsts sekretāru sanāksmē

Likums nosaka Šengenas informācijas sistēmas (SIS) un SIRENE informācijas sistēmas uzturēšanas un izmantošanas kārtību Latvijas Republikā, kā arī par tās darbības nodrošināšanu atbildīgās institūcijas un to funkcijas.

Tas paredz, ka SIS tehnisko darbību Latvijas Republikā nodrošinās IeM Informācijas centrs (IC), kas pildīs SIS un SIRENE informācijas sistēmas pārziņa funkcijas attiecībā uz Latvijas Republikas valsts daļu.

SIRENE Latvijas birojs SIS izmantos, lai uzraudzītu iekļaujamo ziņojumu atbilstību sistēmas darbību regulējošiem tiesību aktiem un veicinātu rīcību, kas nepieciešama mērķa sasniegšanai.

Lēmumu par ziņojuma iekļaušanu SIS pieņems procesa virzītājs konkrētā kriminālprocesa ietvaros un tiesnesis sprieduma izpildes kontroles ietvaros attiecībā uz ziņojumu par personām, ko meklē, lai apcietinātu nolūkā izdot, kā arī par personām, par kurām nav pamata lūgt apcietināšanu izdošanas nolūkā, bet kuras meklē, lai noskaidrotu to pastāvīgās uzturēšanās vietu ar mērķi veikt procesuālas darbības, paziņot kriminālprocesā pieņemto spriedumu vai aicināt kriminālsoda izpildei.

Lēmumu par ziņojuma iekļaušanu SIS, lai objektu izņemtu vai izmantotu par pierādījumu kriminālprocesā, pieņems procesa virzītājs konkrētā kriminālprocesa ietvaros attiecībā uz ziņojumu par viegli identificējamiem nozagtiem, piesavinātiem vai pazudušiem mehāniskiem transportlīdzekļiem, šaujamieročiem, oficiālu dokumentu veidlapām, vērtspapīriem, maksāšanas līdzekļiem, personu apliecinošiem dokumentiem vai par viegli identificējamām banknotēm.

Savukārt lēmumu par ziņojuma iekļaušanu SIS pieņems operatīvās darbības subjekts konkrētā operatīvās darbības procesa ietvaros attiecībā uz ziņojumu par bezvēsts pazudušām personām, ko meklē, lai noskaidrotu to atrašanās vietu vai lai aizsardzības vai draudu novēršanas nolūkā uz laiku aizsargātu, kā arī par personām, transportlīdzekļiem, laivām, lidmašīnām un konteineriem, lai maskēti iegūtu informāciju par tiem.

Iekšlietu ministrs, ārlietu ministrs, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktors vai pārstāvniecības diplomātiskās amatpersonas, kuras ir pilnvarotas veikt konsulārās funkcijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) amatpersona, Valsts robežsardzes (VRS) priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona, izskatot konkrēto gadījumu savas kompetences ietvaros, varēs pieņemt lēmumu par ziņojuma iekļaušanu sistēmā, lai liegtu ārzemnieka ieceļošanu un uzturēšanos valstīs, kas pievienojušās Šengenas konvencijai.

Plānots, ka ziņojumus SIS savas kompetences ietvaros un atbilstoši tehniskajām prasībām apstrādās Valsts policija (VP), Drošības policija (DP), Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policija, VID Muitas kriminālpārvalde, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), VRS, PMLP, Militārā policija, prokuratūra, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Satversmes aizsardzības birojs.

Piekļuve sistēmā esošajiem ziņojumiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām personu un objektu kontroles veikšanā būs VP, DP, VRS, Pašvaldības policijai, PMLP, KNAB, Ārlietu ministrijas konsulārajam departamentam, VID Muitas kriminālpārvaldei, VID Finanšu policijai, Ieslodzījuma vietu pārvaldei, prokuratūrām, tiesām, Ceļu satiksmes drošības direkcijai.

Likums stāsies spēkā pēc Eiropas Padomes lēmuma par iekšējo robežu atcelšanu pieņemšanas.

 

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213

fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv  


Atpakaļ