Uzraudzības vizītes eksperti pārbauda Schengen Facility vadības un kontroles sistēmas

Eiropas Komisijas Uzraudzības vizītes eksperti, kas Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) ietvaros Latvijā uzturējās no 10. līdz 14.jūlijam, kopumā konstatējuši, ka Latvijā ir izveidotas programmas ieviešanai nepieciešamas vadības un kontroles sistēmas.


Eiropas Komisijas Uzraudzības vizītes eksperti, kas Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) ietvaros Latvijā uzturējās no 10. līdz 14.jūlijam, kopumā konstatējuši, ka Latvijā ir izveidotas programmas ieviešanai nepieciešamas vadības un kontroles sistēmas.

Uzraudzības vizītes mērķis bija pabeigt Latvijā izveidotās programmas vadības un kontroles sistēmas novērtēšanu, kā arī pārbaudīt iepriekšējās, 2005.gada martā notikušās uzraudzības vizītes rekomendāciju ieviešanu. Īpaša uzmanība tika pievērsa publiskā iepirkuma noteikumu piemērošanai Schengen Facility finansēto projektu ietvaros.

Lai iepazītos ar institucionālo struktūru programmas projektu ieviešanai, vizītes sākumā tās dalībnieki tikās ar Iekšlietu ministrijas (programmas vadošā iestāde) un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (programmas ieviešanas iestāde) pārstāvjiem. Iekšlietu ministrija informēja par izveidoto programmas kontroles un vadības sistēmu, kā arī IeM administratīvo struktūru un vadošajai iestādei uzdoto funkciju izpildi programmas ieviešanai. Savukārt Centrālā finanšu un līgumu aģentūra iepazīstināja ar ieviešanas iestādes funkcijām, veicot nepieciešamās pārbaudes attiecībā uz programmas projektu ieviešanu un šī darba praktisko norisi.

Vizītes nedēļā Eiropas Komisijas un Eiropas Revīzijas tiesas pārstāvji tikās ar visiem programmas finansējuma saņēmējiem Latvijā (Valsts robežsardze, Ārlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts policija un Valsts ieņēmumu dienests), un tika informēti par šo iestāžu sasniegto progresu programmas projektu īstenošanā, kā arī sasniedzamajiem rezultātiem un rādītājiem efektīvas un kvalitatīvas ES ārējās robežas kontroles nodrošināšanai. Īpaša uzmanība tika pievērsta iepirkuma procedūru organizēšanai, programmas projektu ietvaros noslēgtajiem līgumiem un to izpildei.

Praktiskam ieskatam Eiropas Komisijas un Eiropas Revīzijas tiesas pārstāvji iepazinās arī ar vairāku Valsts robežsardzes projektu realizēšanu to ieviešanas vietās, apmeklējot robežsardzes jūras operāciju koordināciju centra, patruļkuteru atbalsta un aviācijas atbalsta punktu būvniecības vietas Ventspilī. Tāpat vizītes dalībnieki apmeklēja arī robežsardzes patruļkuģi „Valpas”, kas izveidots kā multifunkcionāls vadības centrs – programmas projekta ietvaros ir palielināta tā jauda jūras robežas apsardzības funkciju veikšanai.


Atpakaļ