Iznīcinās septiņos gados uzkrājušos nelegālos kompaktdiskus

Iekšlietu ministrijas (IeM) valsts aģentūra „Materiālās rezerves” pirmdien,

Iznīcināšana notiks SIA „Spektrs - K”, Endzelīna ielā 32. Pasākumā aicināti piedalīties arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.


Iekšlietu ministrijas (IeM) valsts aģentūra „Materiālās rezerves” pirmdien,

Iznīcināšana notiks SIA „Spektrs - K”, Endzelīna ielā 32. Pasākumā aicināti piedalīties arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Iznīcināšana ir viens no soļiem, lai izpildītu Ministru Kabineta

Aģentūra jau ir iznīcinājusi „Spektrs K” noliktavās glabātās pārtikas preces - cukuram līdzīgu pulveri, minerālūdeni, gaļas izstrādājumus un konservus, medu, kafiju, pārtikas piedevas u.c pārtikas produktus, kopā 84 vienības. Tā, piemēram, ir iznīcināti kopš 1998.gada uzglabāti vistu stilbiņi un kopš 2001.gada uzglabāts medus.

Kopumā „Spektrs – K” noliktavās glabājas 276 vienības dažādu nelegālo preču – automašīnas, tipogrāfijas iekārtas, metāllūžņi, nelegālais alkohols, degviela, apavi, apģērbi, mākslas priekšmeti, pārtikas produkti, kompaktdiski, audio un video kasetes, cigaretes un to izgatavošanas materiāli, sadzīves tehnika un citas.

Jau vēstīts, ka situāciju ar „Spektrs – K” noliktavās uzkrātajām savulaik dažādu tiesībaizsardzības iestāžu atsavinātajām precēm Ministru prezidenta uzdevumā vērtēja starpinstitūciju darba grupa, kuru vadīja IeM valsts sekretāra vietnieks Viktors Elksnis. Darba grupā piedalījās arī SIA „Spektrs – K” pārstāvis.

Darba grupa noskaidroja, ka laikā no 1996. līdz 2005.gadam valstī vispār nebija noteikta vienota kārtība, kādā glabā izņemtos lietiskos pierādījumus un citu preci, kā arī nebija noteikta šādu preču uzglabāšanas vieta. Attiecīgi Ministru kabineta noteikumi tika pieņemti tikai 2005.gadā, deleģējot rīcību ar administratīvā procesa un kriminālprocesa ietvaros izņemtajām precēm valsts institūcijai - IeM valsts aģentūrai „Materiālās rezerves”.

Lai tomēr nodrošinātu valstij piekritīgās, bezsaimnieka un citas mantas uzglabāšanu, Valsts ieņēmuma dienests (VID) 1996.gadā noslēdza līgumu ar uzņēmumu „Spektrs-K” par preču glabāšanu, transportēšanu un citu pakalpojumu sniegšanu. Līgums vairākkārt tika pagarināts un bija spēkā līdz 2003.gada februārim. Līgumā nebija viennozīmīgi atrunāts sniegto pakalpojumu izcenojums un apmaksas kārtība.

No 1998.gada līdz 2003.gada martam uzņēmumam „Spektrs-K” tika nodoti arī Valsts policijas un citu institūciju administratīvā un kriminālprocesuālā kārtībā izņemtie pierādījumi un cita prece, lai gan tieša līguma starp „Spektrs – K” un Valsts policiju un citām institūcijām nebija. Izņemto mantu un preču uzskaite tolaik veikta atsevišķi katrā konkrētā lietā. Lietas izskatīja vai nu Valsts policijā, vai arī atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem nosūtīja citām kompetentām institūcijām, kurām bija jāpieņem lēmums par turpmāko rīcību ar pierādījumiem.

Komisija konstatēja, ka daļai no „Spektrs – K” noliktavās esošajām precēm vairs nebija iespējams identificēt, kādās lietās tās ir izņemtas, jo preču pavadzīmēs nebija norādīts lietas numurs. Līdz ar to nebija iespējams noskaidrot institūcijas, kurām bija jāpieņem lēmumi par tālāko rīcību ar šīm precēm.

            Arī Valsts policija nevarēja pieņemt lēmumus par turpmāko rīcību ar šīm precēm, jo lielākā daļa lietu un materiālu iepriekš nodoti izskatīšanai citām kompetentām iestādēm, bet par atsevišķām precēm dažādās institūcijās ir pieņemti lēmumi par to atgriešanu īpašniekiem vai likumīgiem valdītājiem. Taču īpašnieki preces vēl joprojām nav pārņēmuši, savukārt normatīvajos aktos līdz 2004.gadam nebija noregulēta procedūra, kādā izņemtās preces šādos gadījumos būtu atdodamas īpašniekiem vai realizējamas.

Tāpat darba grupa noskaidroja, ka nevienai valsts institūcijai, tostarp arī Valsts policijai, nebija un arī tagad nav ne materiāltehnisko, ne finanšu resursu, lai segtu izdevumus par izņemto preču glabāšanu, realizāciju un iznīcināšanu.

Pārbaudot „Spektrs-K” iesniegto glabāšanas izdevumu aprēķinu, darba grupa secināja, ka valsts institūciju parādsaistības uzņēmumam šā gada 1.martā bija 382,6 tūkst Ls. Katru mēnesi parādsaistības pieauga par aptuveni 5200 latiem.

Darba grupa arī noskaidroja, ka līdz 2005.gadam, kad izņemto preču glabāšana tika uzticēta valsts aģentūrai „Materiālās rezerves”, valsts institūcijas bija noslēgušas līdzīga satura līgumus arī ar citiem komersantiem. Arī ar tiem joprojām nav pilnībā veikti visi norēķini par sniegtajiem pakalpojumiem. Saskaņā ar SIA „Crosstrade Incorporated Latvia Ltd” un SIA „Merkurs Rigante” noslēgtajiem cesijas līgumiem ar „Spektrs-K” iespējamā prasījumu summa varētu būt 302,7 tūkst. lati. Minēto saistību pamatotību darba grupa noskaidros līdz 1.augustam

Paralēli darba grupas darbam Iekšlietu ministrijā tika veikta arī dienesta pārbaude, lai noskaidrotu faktus un izvērtētu IeM un VP amatpersonu rīcību sakarā ar Valsts policijas izņemto lietisko pierādījumu glabāšanu SIA „Spektrs- K”. Pārbaudes slēdzienā konstatēts, ka IeM un VP amatpersonu rīcībā nav konstatējami tādi apstākļi, kas varētu būt par pamatu saukšanai pie disciplinārās atbildības.

 

 

Sīkāka informācija:

 

Laura Karnīte

Iekšlietu ministrijas

Preses un sabiedrisko attiecību departamenta

Preses centra vadītāja
tālrunis
7219213

fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv 

 


Atpakaļ