Par Austrumu robežas izbūves apturēšanas radītajiem zaudējumiem

Ministru Kabinets (MK)

Ziņojumā norādīts, ka kopumā zaudējumi, kas radušies apturot investīciju projekta IA-16 „Valsts robežas infrastruktūras attīstība” īstenošanu, ir 4,18 miljoni latu.


Ministru Kabinets (MK)

Ziņojumā norādīts, ka kopumā zaudējumi, kas radušies apturot investīciju projekta IA-16 „Valsts robežas infrastruktūras attīstība” īstenošanu, ir 4,18 miljoni latu.

Investīciju projekta IA-16 mērķis ir izveidot drošu, mūsdienu prasībām atbilstošu Latvijas Republikas un Eiropas Savienības ārējo robežu, aizsargāt valsts ekonomiskās intereses, nodrošināt iekšējo drošību un novērst ārējos draudus, kā arī panākt, lai tiktu samazināta cilvēku un kravu nekontrolēta robežas šķērsošana, kontrabandas preču, nelegālu ieroču, narkotiku un radioaktīvo vielu iekļūšana Latvijā un to tālāka virzība uz Eiropas Savienības valstīm.

Laika posmā no 1997.gada līdz 2006.gada 1.janvārim projekta ietvaros ir apgūti 36,7 miljoni lati.

2003.gadā, neraugoties uz to, ka likumā „Par valsts budžetu 2002.gadam” investīciju projektam bija apstiprināti ilgtermiņu saistību limiti 2003. un 2004.gadam un IeM ekspertu viedokli, ka straujš finansējuma samazinājums radīs nelietderīgus izdevumus, MK samazināja kopējo ilgtermiņa saistību limitu projekta īstenošanai par 31,2 miljoniem latu, paredzot tam tikai 4,6 miljonus latu. Tas ļāva būvēt objektus tikai par PHARE programmas valsts līdzfinansējumam piešķirtajiem līdzekļiem.

Finansējuma samazināšanas rezultātā tika arī lauzti divi līgumi – par Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes projektēšanu, rekonstrukciju un būvniecību un par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes rekonstrukcijas otro kārtu.

Valstij nodarītie zaudējumi sakarā ar finansējuma samazināšanu par projekta ietvaros uzbūvētajiem objektiem un objektiem, kuru būvniecību plānots pabeigt 2006.gadā, ir nepilni 2,3 miljoni lati.

2003., 2004., 2005.gadā, atsākot būvdarbus, tos nevarēja veikt par līgumos norādītām līgumcenām, jo sakarā ar degvielas, būvmateriālu cenu un darba algu pieaugumu būvniecības izmaksas bija palielinājušās. Tās sadārdzinājās par 1,09 miljoniem latu. Savukārt neparedzētie papildus darbi Rēzeknes robežsargu koledžas būvniecībai un rekonstrukcijai sastāda 649 tūkstošus latus, bet kopējie izdevumi, kas saistīti ar līguma darbības apturēšanu, būvniecības termiņa pagarināšanu un soda nauda par līguma laušanu ir ap 536 tūkstošiem latu.

Ziņojumā arī norādīts, ka Austrumu robežas projektu apturēšana radīja zaudējumus būvniecības nozarei kopumā, samazinot konkurētspēju un ietekmējot nodarbinātību, tādejādi radot iespaidu celtniecības firmām par valsti kā neuzticamu partneri, kas attiecīgi atstāj negatīvu ietekmi ilgākā laika periodā, tostarp arī uz valsts iekasēto nodokļu apjomu.

Tāpat ziņojumā norādīts uz morālo kaitējumu, kas radās Iekšlietu ministrijas darbiniekiem, kuri tika publiski apvainoti korupcijā un citos pārkāpumos, ierosinot disciplinārlietas un atstādinot darbiniekus. Krimināllietā šie pārmetumi neguva apstiprinājumu, jo netika iegūti nepieciešamie pierādījumi un neapstiprinājās fakti, ka Iekšlietu ministrijas amatpersonas būtu rīkojušās prettiesiski. Šie morālie zaudējumi nav aprēķināmi, taču to ietekme uz Iekšlietu ministrijas un valsts prestižu ir ļoti būtiska, norādīts ziņojumā.

Iekšlietu ministrija arī uzsver, ka tikpat būtiski zaudējumi valstij ir nodarīti, apstādinot citu objektu būvniecību. Tā, piemēram, Iekšlietu ministrijas administratīvā kompleksa būvniecības Rīgā, Gaujas ielā 15 apturēšana radīja projekta sadārdzinājumu par 6,5 milj. Ls, bet Liepājas pilsētas un rajona policijas pārvaldes būvniecības apturēšana – par 957,4 tūkst. Ls. Savukārt Ventspils pilsētas un rajona policijas ēkas būvniecības procesa apstādināšanas rezultātā Ventspils pilsētas un rajona policijas pārvalde joprojām atrodas darbam nepiemērotās telpās, kas apdraud tajās strādājošo cilvēku drošību un ietekmē darba kvalitāti.

Valdība uzdeva Iekšlietu ministrijai precīzi aprēķināt arī šo objektu būvniecības apturēšanas radītos zaudējumus.
 

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv 


Atpakaļ