Atbalsta Valsts policijas koledžas izveidi

Ministru Kabinets

Rīkojuma projekts „Par Valsts policijas koledžas dibināšanu un Valsts policijas reorganizāciju” paredz, ka koledža būs Valsts policijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Valsts policijas Policijas skola tiks reorganizēta un pievienota jaunveidojamajai koledžai, nosakot, ka koledža ir Valsts policijas Policijas skolas funkciju, tiesību, saistību, mantas, arhīva un finanšu līdzekļu pārņēmēja.


Ministru Kabinets

Rīkojuma projekts „Par Valsts policijas koledžas dibināšanu un Valsts policijas reorganizāciju” paredz, ka koledža būs Valsts policijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Valsts policijas Policijas skola tiks reorganizēta un pievienota jaunveidojamajai koledžai, nosakot, ka koledža ir Valsts policijas Policijas skolas funkciju, tiesību, saistību, mantas, arhīva un finanšu līdzekļu pārņēmēja.

 Valsts policijas koledža īstenos pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu, profesionālās tālākizglītības programmu un profesionālās pilnveides programmu. Valsts policijas koledžas izveide uz Valsts policijas Policijas skolas bāzes nodrošinās labāko policijas darbinieku pieredzes efektīvu pārņemšanu. Tas savukārt nodrošinās Valsts policijas darbinieku sagatavošanu dienestam dažādās specialitātēs Valsts policijā – kārtībnieki, eksperti, izmeklētāji un kriminālpolicijas darbinieki, paredzot katrai profesijai standartu, kas nodrošina prasmju un iemaņu kopumu attiecīgā darba funkcionālo pienākumu veikšanai.

Izveidojot koledžu, tiks pārdalīts arī finansējums - par 135 074 latiem samazināts pamatbudžeta programmas „Augstākā izglītība” finansējums un attiecīgi palielināts pamatbudžeta programmas „Valsts policijas darbība” finansējums. Finansējuma pārdali paredzēts veikt, izstrādājot grozījumus 2006.gada valsts budžetā. Tāpat koledžas darbības nodrošināšanai tiks novirzīti 255 tūkst. Ls, kas Valsts policijas budžetā bija paredzēti Policijas skolai.

Plānots, ka Valsts policijas koledža tiks izvietota Latvijas Policijas akadēmijas teritorijā Ezermalas ielā 8.

Jau vēstīts, ka iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars 9.maijā izdeva rīkojumu izveidot darba grupu, kas izstrādāja priekšlikumus LPA Koledžas nodaļas reorganizācijai un VP koledžas izveidei. LPA Koledžas nodaļas reorganizācija ir nepieciešama saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas paredz, ka koledžas ir jāveido kā atsevišķas juridiskas personas.

 

 

Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis
7219213

fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv  


Atpakaļ