Par izdienas pensijas izmaksāšanu

Iekšlietu ministrija šodien, 22.decembrī, valsts sekretāru sanāksmē pieteica izskatīšanai noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 23.marta noteikumos Nr.118 „Kārtība, kādā izmaksājama izdienas pensija Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm””.
Iekšlietu ministrija šodien, 22.decembrī, valsts sekretāru sanāksmē pieteica izskatīšanai noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 23.marta noteikumos Nr.118 „Kārtība, kādā izmaksājama izdienas pensija Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm””.

Projekts paredz, ka turpmāk izdienas pensijas saņēmējiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izsniegto izziņu par vecuma pensijas apmēru un tās piešķiršanas datumu ir jāiesniedz Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūrā, nevis Iekšlietu ministrijā, kā tas bija iepriekš.

 

Saeima šī gada 27.oktobrī pieņēma likumu „Grozījumi likumā „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm””. Tajā ir izdarīti grozījumi, kas paredz pienākumu Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūrai regulēt jautājumus, kas saistīti ar izdienas pensijas pieprasīšanu un izmaksu.


Atpakaļ