Par darba grupas sanāksmi

Pēc Ministru prezidenta Aigara Kalvīša rīkojuma izveidotā darba grupa, kas izvērtē Valsts policijas amatpersonu izņemto priekšmetu glabāšanu SIA "Spektrs-K" noliktavās,  24.novembrī savā pirmajā sēdē nolēma vispirms apkopot visu iespējamo informāciju par izskatāmo jautājumu.


Pēc Ministru prezidenta Aigara Kalvīša rīkojuma izveidotā darba grupa, kas izvērtē Valsts policijas amatpersonu izņemto priekšmetu glabāšanu SIA "Spektrs-K" noliktavās,  24.novembrī savā pirmajā sēdē nolēma vispirms apkopot visu iespējamo informāciju par izskatāmo jautājumu.

Darba grupa nolēma pieprasīt no SIA „Spektrs K” pilnu, precīzu un izvērstu informāciju ar uzņēmuma noliktavā uzglabātajām mantām un pamatotām glabāšanas izmaksām, jo līdz šim uzņēmums bija sniedzis tikai aptuvenus glabāšanas izmaksu aprēķinus.

Tāpat darba grupa pieprasīs no visām iesaistītajām institūcijām līgumus, vienošanās un citus juridiskus dokumentus, uz kuru pamata mantas glabājas „Spektrs K” noliktavās. Iesaistītajām iestādēm arī uzdots precizēt izziņas izdarītājus, kuri ir atbildīgi par lēmumu pieņemšanu par glabāšanā esošajām mantām, un nekavēties ar lēmumu pieņemšanu par to pārvietošanu uz valsts aģentūras „Materiālās rezerves” noliktavām vai iznīcināšanu, lai pārtrauktu nelietderīgu glabāšanas izdevumu palielināšanos.

Jau vēstīts, ka ar Ministru prezidenta rīkojumu ir izveidota darba grupa, kurai uzdots izvērtēt Valsts policijas amatpersonu izņemto priekšmetu glabāšanu SIA "Spektrs-K" noliktavās, kā arī apzināt ar glabāšanu saistīto izdevumu apmēru.

Par darba grupas vadītāju iecelts Viktors Elksnis – 2006.gada 1.martam apzināt izdevumu apmēru, kas saistīti ar Valsts policijas amatpersonu izņemto priekšmetu glabāšanu "Spektrs-K", kā arī institūcijas, kas atbildīgas par minēto izdevumu segšanu darba grupas konstatētajā apmērā.


Atpakaļ