gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Mežu ugunsgrēku likvidēšana paliks Valsts meža dienesta ziņā

SAODN / 30.08.2010

Šodien, 30. augustā, Ministru kabineta komiteja atbalstīja likumprojektu „Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā”, paredzot izslēgt no likuma pārejas noteikumiem punktu, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD) uzdeva no 2011.gada sākt pildīt jaunu funkciju – organizēt un veikt meža ugunsgrēku ierobežošanas darbus. … Lasīt vairāk

L.Mūrniece: Imigrācijas likuma izmaiņas nesniedz solīto ekonomisko labumu

SAODN / 29.08.2010

Kopš 1.jūlija, kad stājušies spēkā strīdīgie grozījumi Imigrācijas likumā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) ir saņēmusi 8 uzturēšanās atļauju pieprasījumus. Darījumu raksturs ļauj uzskatīt, ka likuma izmaiņas nedod to ekonomisko labumu valstij, kāds tas sākotnēji bija iecerēts, ieviešot šīs jaunās normas, jo izmaiņas likumā līdz šim lielākoties izmantojuši ārzemnieki, kas jau līdz šim uzturējās Latvijā tikai ar citu pamatojumu. … Lasīt vairāk

31.augustā VP prezentēs jaunos motociklus un bērniem atgādinās par satiksmes drošību

SAODN / 27.08.2010

Otrdien, 31.augustā, plkst. 15.00 pie Iekšlietu ministrijas notiks satiksmes drošībai un 1.septembrim veltīts pasākums, kura laikā Valsts policija (VP) prezentēs jaunos motociklus, savukārt bērniem būs iespēja aplūkot VP mašīnas, kā arī jaunos motociklus, nofotografēties ar VP tēliem - runci Rūdi un bebru Bruno. Bez tam bērniem būs iespēja pirms skolas gaitu sākuma atsaukt atmiņā drošas ceļu satiksmes noteikumus. … Lasīt vairāk

Uzlabos Krīzes vadības padomes darbu

SAODN / 26.08.2010

Šodien, 26. augustā Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) izsludināts Krīzes vadības padomes nolikums, lai uzlabotu Krīzes vadības padomes un tā sekretariāta darba organizāciju un nodrošinātu Nacionālās drošības likuma 23.1 panta otrā daļas prasības izpildi. … Lasīt vairāk

Veidos detektīvdarbības licenču un sertifikātu reģistru

SAODN / 26.08.2010

Šodien, 26. augustā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts noteikumu projekts „Ziņu par speciālajām atļaujām (licencēm) detektīvdarbības veikšanai un sertifikātiem detektīvdarbības veikšanai reģistrācijas noteikumi”, kas uzlabos speciālo atļauju (licenču) detektīvdarbības veikšanai un sertifikātu detektīvdarbības veikšanai izsniegšanas un uzskaites sistēmu.
Noteikumu projekts paredz, ka Iekšlietu ministrijas Informācijas centram tiek deleģētas funkcijas izveidot un uzturēt Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas licenču un sertifikātu reģistru un Valsts policijai – reģistrēt attiecīgas ziņas. … Lasīt vairāk

Eiropas robežu novērošanas sistēmas ieviešanu koordinēs Iekšlietu ministrija

SAODN / 26.08.2010

Šodien, 26. augustā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts rīkojuma projekts, kas paredz noteikt Iekšlietu ministriju(IEM) par atbildīgo institūciju Eiropas robežu novērošanas sistēmas(EUROSUR) izveidošanā. Šīs sistēmas mērķis ir ierobežot nelegāli ES teritorijā ieceļojošo trešo valstu pilsoņu skaitu, samazināt nelegālo imigrantu skaitu, kas iet bojā šķērsojot ES jūras robežas, kā arī paaugstināt ES iekšējo drošību, uzlabojot pārrobežu noziedzības novēršanu. … Lasīt vairāk

Atbalsta IEM priekšlikumus garantijas naudas iekasēšanai no administratīvi sodītiem ārzemniekiem

SAODN / 23.08.2010

Šodien, 23.augustā, Ministru kabineta komitejas sēdē, atbalstīti Satiksmes ministrijas un Iekšlietu ministrijas(IEM) iesniegtie grozījumi „Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, precizējot kārtību kā tiek nodrošināta administratīvo naudas sodu iekasēšana no ārzemniekiem, kuri Latvijā izdarījuši administratīvi sodāmus pārkāpumus. … Lasīt vairāk

L.Mūrniece apmeklēs Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru „Olaine”

SAODN / 23.08.2010

Šodien, 23.augustā, plkst. 13.30 iekšlietu ministre Linda Mūrniece un Valsts robežsardzes (VRS) priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars apmeklēs VRS Rīgas pārvaldes Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru „Olaine” (Centrs). Apmeklējuma laikā iekšlietu ministre iepazīsies ar Centra darbību un izmitināto dzīves apstākļiem. … Lasīt vairāk

Valsts policijai uzdod pastiprināt pasākumus iekšējā tirgus aizsardzībai

SAODN / 19.08.2010

Šodien, 19. augustā, iekšlietu ministre Linda Mūrniece, tiekoties ar Valsts policijas (VP) priekšnieku Valdi Voinu, uzdevusi Valsts policijai pastiprināt pasākumu īstenošanu iekšējā tirgus aizsardzībai. … Lasīt vairāk

Atbalsta pasākumus narkomānijas ierobežošanai un kontrolei turpmākajiem sešiem gadiem

SAODN / 19.08.2010

Šodien, 19. augustā, Valsts sekretāru sanāksmē(VSS) izsludināts Iekšlietu ministrijā(IEM) izstrādātais „Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu 2010. – 2016. gadam” (Pamatnostādnes) projekts. … Lasīt vairāk

Iekšlietu ministre pārrunās kontrabandas apkarošanu Jelgavas tirgū

SAODN / 17.08.2010

Rīt, 18.augustā, iekšlietu ministre Linda Mūrniece un Valsts policijas priekšnieks Valdis Voins Jelgavā tiksies ar Latvijas Tirgu savienības valdes priekšsēdētāju un Jelgavas domes deputātu Daini Liepiņu, lai pārrunātu cīņas ar nelegālā alkohola un cigarešu tirdzniecību Jelgavas tirgū norisi un rezultātus. … Lasīt vairāk

Atbalstīti nozīmīgi IEM būvniecības un renovācijas projekti Daugavpilī, Cēsīs un Ventspilī

SAODN / 17.08.2010

Šodien, 17.augustā, Ministru kabineta (MK) sēdē, lemjot par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” būvniecības projektiem, tika atbalstīts Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes ēku rekonstrukcijas projekts, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Cēsu ugunsdzēsības depo ēkas būvniecības projekts un VP Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkņa izvietošanas darbam piemērotākās telpās projekts. … Lasīt vairāk

Pārbaudīs robežsargu fizisko sagatavotību

SAODN / 17.08.2010

Rīt, 18. augustā, Baltinavas novada Punduru ciemā plkst. 10.30 notiks ikgadējā fiziskās sagatavotības prasību pārbaude iekšlietu sistēmas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. … Lasīt vairāk

Uzdod rast risinājumu garantijas naudas iekasēšanai no administratīvi sodītiem ārzemniekiem

SAODN / 16.08.2010

Šodien, 16.augustā, pēc Ministru kabineta komitejas sēdes iekšlietu ministre Linda Mūrniece uzdevusi Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas amatpersonām nedēļas laikā rast risinājumu, kā iekasēt garantijas naudu sodu nomaksai no ārzemniekiem, kuri izdarījuši administratīvi sodāmu pārkāpumu. … Lasīt vairāk

L.Mūrniece tiksies ar glābējiem no Latvijas un Vācijas

SAODN / 12.08.2010

Šodien, 12.augustā, plkst. 14.00 iekšlietu ministre Linda Mūrniece un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis Iekšlietu ministrijā tiksies ar Latvijas Pludmales Glābēju asociācijas un Starptautiskās dzīvības glābšanas federācijas(International Life Saving Federation of Europe) pārstāvjiem, lai iepazītos ar šo organizāciju darbību un pārrunātu aktuālos jautājumus, kas saistīti ar cilvēku glābšanas darbiem uz ūdens. … Lasīt vairāk

Narkomānijas radītās sociālās izmaksas sastāda 0,4% no IKP

SAODN / 11.08.2010

Šodien, 11. augustā Ministru kabinetā(MK) notika Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas padomes sēde, kurā padome konceptuāli atbalstīja Iekšlietu ministrijā(IEM) izstrādāto „Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu 2010. – 2016. gadam” (Pamatnostādnes) projektu un rekomendēja to virzīt pieņemšanai valdībā. … Lasīt vairāk

Uzsāks biometrijas datu apstrādes sistēmas izstrādi

SAODN / 11.08.2010

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IEM IC) ir parakstījis līgumu ar atklātā konkursa „Biometrijas datu apstrādes sistēmas izstrāde un piegāde” uzvarētāju SIA „Komerccentrs DATI grupa” par biometrijas datu apstrādes sistēmas izstrādi, ieviešanu un tehniskās infrastruktūras piegādi. … Lasīt vairāk

Baltijas valstu iekšlietu ministri pārrunā aktuālos nozares jautājumus

SAODN / 11.08.2010

Trīspusējās Baltijas valstu iekšlietu ministru tikšanās ietvaros Rēzeknē, šodien, 11.augustā, iekšlietu ministri pārrunāja aktuālos trīspusējās sadarbības jautājumus, to skaitā, palīdzības sniegšana Krievijai, cīņa ar dzērājšoferiem, robežkontroles atjaunošana 2010.gada Rīgā notikušās NATO Parlamentārās asamblejas laikā, kā arī ar pieredze un sadarbība civilās aizsardzības moduļa „Baltic Flood” izmantošanā plūdu laikā Polijā. … Lasīt vairāk

MK atbalsta palīdzības sniegšanu Krievijai mežu ugunsgrēku likvidēšanā

SAODN / 10.08.2010

Ministru kabineta (MK) sēdē šodien, 10. augustā atbalstīts Iekšlietu ministrijas(IEM) sagatavotais MK rīkojuma projekts „Par palīdzības sniegšanu Krievijas Federācijai mežu ugunsgrēku un to radīto seku likvidēšanas pasākumos”. … Lasīt vairāk

Vērtēs narkomānijas radītās sociālās izmaksas un turpmākās valsts pretnarkotiku politikas pamatnostādnes

SAODN / 10.08.2010

Rīt, 11. augustā plkst. 15.00 Ministru kabinetā(MK), Ministru prezidenta zālē notiks Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas padomes sēde. … Lasīt vairāk