Uzdod rast risinājumu garantijas naudas iekasēšanai no administratīvi sodītiem ārzemniekiem

SAODN / 16.08.2010

Šodien, 16.augustā, pēc Ministru kabineta komitejas sēdes iekšlietu ministre Linda Mūrniece uzdevusi Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas amatpersonām nedēļas laikā rast risinājumu, kā iekasēt garantijas naudu sodu nomaksai no ārzemniekiem, kuri izdarījuši administratīvi sodāmu pārkāpumu. … Lasīt vairāk

L.Mūrniece tiksies ar glābējiem no Latvijas un Vācijas

SAODN / 12.08.2010

Šodien, 12.augustā, plkst. 14.00 iekšlietu ministre Linda Mūrniece un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis Iekšlietu ministrijā tiksies ar Latvijas Pludmales Glābēju asociācijas un Starptautiskās dzīvības glābšanas federācijas(International Life Saving Federation of Europe) pārstāvjiem, lai iepazītos ar šo organizāciju darbību un pārrunātu aktuālos jautājumus, kas saistīti ar cilvēku glābšanas darbiem uz ūdens. … Lasīt vairāk

Narkomānijas radītās sociālās izmaksas sastāda 0,4% no IKP

SAODN / 11.08.2010

Šodien, 11. augustā Ministru kabinetā(MK) notika Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas padomes sēde, kurā padome konceptuāli atbalstīja Iekšlietu ministrijā(IEM) izstrādāto „Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu 2010. – 2016. gadam” (Pamatnostādnes) projektu un rekomendēja to virzīt pieņemšanai valdībā. … Lasīt vairāk

Uzsāks biometrijas datu apstrādes sistēmas izstrādi

SAODN / 11.08.2010

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IEM IC) ir parakstījis līgumu ar atklātā konkursa „Biometrijas datu apstrādes sistēmas izstrāde un piegāde” uzvarētāju SIA „Komerccentrs DATI grupa” par biometrijas datu apstrādes sistēmas izstrādi, ieviešanu un tehniskās infrastruktūras piegādi. … Lasīt vairāk

Baltijas valstu iekšlietu ministri pārrunā aktuālos nozares jautājumus

SAODN / 11.08.2010

Trīspusējās Baltijas valstu iekšlietu ministru tikšanās ietvaros Rēzeknē, šodien, 11.augustā, iekšlietu ministri pārrunāja aktuālos trīspusējās sadarbības jautājumus, to skaitā, palīdzības sniegšana Krievijai, cīņa ar dzērājšoferiem, robežkontroles atjaunošana 2010.gada Rīgā notikušās NATO Parlamentārās asamblejas laikā, kā arī ar pieredze un sadarbība civilās aizsardzības moduļa „Baltic Flood” izmantošanā plūdu laikā Polijā. … Lasīt vairāk

MK atbalsta palīdzības sniegšanu Krievijai mežu ugunsgrēku likvidēšanā

SAODN / 10.08.2010

Ministru kabineta (MK) sēdē šodien, 10. augustā atbalstīts Iekšlietu ministrijas(IEM) sagatavotais MK rīkojuma projekts „Par palīdzības sniegšanu Krievijas Federācijai mežu ugunsgrēku un to radīto seku likvidēšanas pasākumos”. … Lasīt vairāk

Vērtēs narkomānijas radītās sociālās izmaksas un turpmākās valsts pretnarkotiku politikas pamatnostādnes

SAODN / 10.08.2010

Rīt, 11. augustā plkst. 15.00 Ministru kabinetā(MK), Ministru prezidenta zālē notiks Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas padomes sēde. … Lasīt vairāk

Būs jāpārreģistrē pierobežā izmantojamie kuģošanas līdzekļi

SAODN / 10.08.2010

Šodien. 10.augustā, Ministru kabinets (MK) atbalstīja Iekšlietu ministrijas (IEM) izstrādāto noteikumu projektu „Kārtība, kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža”. … Lasīt vairāk

Atļauju detektīvdarbībai varēs pieprasīt arī elektroniski

SAODN / 10.08.2010

Ministru kabineta (MK) sēdē šodien, 10. augustā atbalstīts Iekšlietu ministrijas (IEM) izstrādātais MK noteikumu projekts „Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi”, kas cita starpā paredz samazināt iesniedzamo dokumentu skaitu, pieprasot speciālo atļauju (licenci) detektīvdarbības veikšanai vai sertifikātu detektīvdarbības veikšanai. … Lasīt vairāk

Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums regulēs arī traumatisko ieroču apriti

SAODN / 10.08.2010

Šodien, 10. augustā Ministru kabinets (MK) apstiprinājis Iekšlietu ministrijas (IEM) izstrādāto likumprojektu „Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums”. Likumprojekta mērķis ir noteikt fizisko un juridisko personu tiesības un pienākumus attiecībā uz ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu un šo priekšmetu sastāvdaļu apriti Latvijas Republikā. … Lasīt vairāk

Krievija oficiāli lūgusi Latvijas palīdzību mežu ugunsgrēku dzēšanā

SAODN / 09.08.2010

Šodien, 9.augustā, tikšanās laikā ar iekšlietu ministri Lindu Mūrnieci un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieku, ģenerāli Ainaru Penci, Krievijas Ārkārtējais un Pilnvarotais vēstnieks Latvijā Aleksandrs Vešņakovs oficiāli lūdza Latvijas palīdzību ārkārtas situācijas Krievijā noregulēšanā, ko izraisījuši plašie mežu ugunsgrēki. … Lasīt vairāk

Lietuvas un Igaunijas iekšlietu ministri viesosies Latvijā

SAODN / 09.08.2010

No 10. līdz 11.augustam Rēzeknē notiks trīspusējā Baltijas valstu iekšlietu ministru tikšanās. Tikšanās laikā tiks pārrunāti aktuālie trīspusējās sadarbības jautājumi, delegācijas apmeklēs Valsts robežsardzes (VRS) Ludzas pārvaldes Pasienes robežapsardzības nodaļu un viesosies Valsts robežsardzes koledžā. … Lasīt vairāk

Iekšlietu ministrijas Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļai jauns vadītājs

SAODN / 06.08.2010

Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja amatā šonedēļ darbu sākusi Gunta Skrebele. … Lasīt vairāk

Krīžu komunikācijas pasākumu plāns palīdzēs operatīvāk reaģēt katastrofu gadījumos

SAODN / 05.08.2010

Iekšlietu ministrija izstrādājusi un šodien, 5. augustā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts „Krīžu komunikācijas pasākumu plāns”, kas paredz veidus kā panākt plānotu, saskaņotu un koordinētu saziņu krīžu gadījumos, apmācot gan komunikācijā iesaistītās amatpersonas, gan iedzīvotājus. … Lasīt vairāk

Precizē kārtību, kādā valsts robežu šķērso bērni

SAODN / 03.08.2010

Ministru kabineta (MK) sēdē 3. augustā atbalstīts Iekšlietu ministrijas izstrādātais MK noteikumu projekts „Kārtībā, kādā valsts robežu šķērso bērni”. … Lasīt vairāk

Nodrošinājuma valsts aģentūra nāk pretī studentiem

SAODN / 03.08.2010

Ministru kabineta sēdē 3. augustā atbalstīti Iekšlietu ministrijas izstrādātie grozījumi MK 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1364 „Noteikumos par Nodrošinājuma valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi”. … Lasīt vairāk

Apstiprina noteikumus „Robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi”

SAODN / 27.07.2010

Ministru kabineta (MK) sēdē 27.jūlijā atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos MK noteikumus „Robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi”, kas ir sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas valsts robežas likuma 26.panta piektās daļas deleģējumam. Noteikumi nosaka robežšķērsošanas vietas režīma īpatnības atbilstoši robežšķērsošanas vietas ēkas, būves un teritorijas funkcionālajai nozīmei, kā arī kārtību, kādā robežšķērsošanas vietā veicamas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar personu laišanu, kā arī mantu un preču pārvietošanu pāri ārējai robežai. … Lasīt vairāk

Apstiprina MK noteikumu projektu „Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm”

SAODN / 27.07.2010

Ministru kabineta sēdē 27.jūlijā atbalstīti Iekšlietu ministrijas izstrādātie „Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm”, kuros noteiktas autoceļu, dzelzceļa, ostu un lidostu robežšķērsošanas vietas, kas paredzētas personām ārējās robežas šķērsošanai, kā arī mantu un preču pārvietošanai pāri ārējai robežai un kur kompetentās iestādes veic pārbaudes. … Lasīt vairāk

Apstiprina grozījumus „Personu speciālās aizsardzības likumā”

SAODN / 27.07.2010

Ministru kabineta sēdē 27.jūlijā atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus Personu speciālās aizsardzības likumā, kas paredz noteikt kārtību, kādā speciālās aizsardzības iestāde aizsargājamajai personai nodrošina identitātes maiņu un personas dokumentu izsniegšanu ar citas personas identitātes datiem. Minētie grozījumi paredz, ka speciālās aizsardzības pasākumu - aizsargājamas personas identitātes maiņu piemēro, pamatojoties uz speciālās aizsardzības iestādes lēmumu, kas saskaņots ar ģenerālprokuroru, ja personas drošību nav iespējams nodrošināt, izmantojot citus šajā likumā paredzētos aizsardzības pasākumus. … Lasīt vairāk

Apstiprina noteikumus „Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem”

SAODN / 27.07.2010

Ministru kabineta (MK) sēdē 27.jūlijā atbalstīti Iekšlietu ministrijas izstrādātie MK noteikumi „Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem”, kas nosaka speciālo caurlaižu, kas nepieciešamas, uzturoties pierobežas joslā, izsniegšanas un anulēšanas kārtību, un šo caurlaižu paraugus. … Lasīt vairāk