Paredz iespēju pašvaldībām finansiāli atbalstīt iekšlietu dienestus

KN / 26.07.2019

Iekšlietu ministrija sagatavojusi likumprojektu “Grozījums likumā “Par pašvaldībām””, kas paredz, ka pašvaldības ir tiesīgas sniegt arī finansiālu atbalstu valsts pārvaldes iestādēm, tajā skaitā iekšlietu dienestiem, lai uzlabotu iestāžu veikto funkciju izpildi attiecīgajā administratīvajā teritorijā. … Lasīt vairāk

Iekšlietu ministri Helsinkos diskutēs par ES iekšējās drošības nākotni

KN / 18.07.2019

18. un 19. jūlijā Helsinkos notiks Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes neformālā sanāksme, kurā piedalīsies iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens un valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs. Sanāksmē iekšlietu ministri diskutēs par ES iekšējās drošības nākotni, mākslīgo intelektu un migrācijas politikas nākotni. … Lasīt vairāk

Pieņemts lēmums par uzstādīto fotoradaru turpmāku darbību un jaunu tehnisko risinājumu ieviešanu

KN / 16.07.2019

Otrdien, 16. jūlijā, Ministru kabinets izskatīja un pieņēma zināšanai Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) turpmākās darbības nodrošināšanu (atjaunošanu). … Lasīt vairāk

Bordāns: TM un IeM kopīgs mērķis ir noziedzības apkarošana un tiesiskuma stiprināšana

Ceturtdien, 11. jūlijā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns Tieslietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas noslēgtā sadarbības memoranda ietvaros tikās ar iekšlietu ministru Sandi Ģirģenu, lai vienotos par turpmāko rīcību veiksmīgas iekšlietu un tieslietu sistēmas sadarbības nodrošināšanai. … Lasīt vairāk

Valdība atbalsta narkotiku izplatības ierobežošanas politikas kursa maiņu – akcentē pieprasījuma samazināšanu

Otrdien, 9. jūlijā, Ministru kabinets atbalstīja “Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plānu 2019. – 2020. gadam”, kurā lielāks uzsvars tiks veltīts pieprasījuma samazināšanas pasākumiem. … Lasīt vairāk

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs uzsāks “E-lietas” projekta ieviešanu

Otrdien, 2.jūlijā, Ministru kabinets atbalstīja projektu, kas paredz līdz 2023. gadam izveidot vienotu elektronisko platformu, lai uzlabotu izmeklēšanas un tiesvedības elektronisko procesu, veidojot to ātrāku un pārskatāmāku. … Lasīt vairāk

Modernizēs informācijas apriti starp tiesībsargājošajām iestādēm un kredītiestādēm

Otrdien, 2. jūlijā, Ministru kabinets atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi Kredītiestāžu likumā”, kas dos iespēju ieviest jaunu kārtību ātrākai un ērtākai informācijas apritei starp tiesībsargājošām iestādēm un kredītiestādēm. … Lasīt vairāk

Iekšlietu ministrs: kriminālatbildības noilguma termiņi nesekmē soda mērķu sasniegšanu

K.Miksons / 28.06.2019

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens nosūtījis vēstuli tieslietu ministram Jānim Bordānam, kurā Iekšlietu ministrija rosina pārskatīt kriminālatbildības noilgumu termiņus, lai sekmētu soda mērķu sasniegšanu. … Lasīt vairāk

Ilgtermiņa vīza – darba devēju iespēja ātrāk piesaistīt nepieciešamo darbaspēku

K.Miksons / 28.06.2019

No 2019. gada 1. jūlija stājas spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kas paredz iespēju darba devējiem nodarbināt trešo valstu pilsoņus uz ilgtermiņa vīzas pamata. Lai uzaicinātu darbā trešās valsts pilsoni, darba devējam jāreģistrē brīva darba vieta Nodarbinātības valsts aģentūrā un jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes klientu apkalpošanas centrā jānoformē ielūgums. … Lasīt vairāk

Iekšlietu nozares pārstāvji diskutēs sarunu festivālā "LAMPA"

KN / 27.06.2019

28. un 29. jūnijā Cēsīs notiks sarunu festivāls ”LAMPA”, kura ietvaros par drošības jautājumiem diskutēs pārstāvji no Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.
Lasīt vairāk

Latvijas pilsonībā uzņemtas 70 personas

K.Miksons / 25.06.2019

Otrdien, 25. jūnijā, Ministru kabinets izdeva rīkojumu uzņemt Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā 70 personas, tajā skaitā, 1 nepilngadīga persona, kas naturalizējusies kopā ar vecākiem. … Lasīt vairāk

Iekšlietu ministrija novada pēdējo Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību sanāksmi Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē

NPD / 19.06.2019

2019.gada 13. – 14.jūnijā Jūrmalā pēdējo Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē (BJVP) ietvaros novadīja Iekšlietu ministrijas pārstāve, Nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos Lāsma Stabiņa. Darba grupas sanāksmē piedalījās visu BJVP dalībvalstu – Dānijas, Igaunijas, Islandes, Krievijas Federācijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas –deleģētās amatpersonas un BJVP Sekretariāta pārstāvji. … Lasīt vairāk

Apstiprina vienotu kārtību, kādā nodrošināma valsts materiālo rezervju izmantošana

KN / 18.06.2019

Otrdien, 18. jūnijā, Ministru Kabinets apstiprināja Iekšlietu ministrijas izstrādātos noteikumus "Valsts materiālo rezervju izmantošanas un pārbaudes veikšanas kārtība", kas nosaka vienotu kārtību, kādā nodrošināma valsts materiālo rezervju izmantošana un, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic valsts materiālo rezervju pārbaudes.
Lasīt vairāk

Iekšlietu ministrs dosies vizītē uz Kuldīgu un Liepāju

K.Miksons / 18.06.2019

Piektdien, 21. jūnijā, iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens reģionālās vizītes laikā apmeklēs Kuldīgu un Liepāju. 
Lasīt vairāk

Robežu drošības grupa vienojās par turpmāko rīcību Baltijas valstu robežu drošības stirpināšanā

NPD / 18.06.2019

Otrdien, 2019.gada 18.jūnijā Iekšlietu ministrijā notika ceturtā Robežu drošības darba grupas sēdē ASV - Baltijas Drošības un sadarbības dialoga ietvaros. Drošības sadarbības dialogs (Security Cooperation Dialogue) ir formāts ASV un Baltijas valstu reģionālajai sadarbībai, kas ir izveidots, lai īstenotu Kopīgo deklarāciju par pastiprinātu sadarbību drošības un aizsardzības jomā (Joint Declaration on Increased Security and Defense Cooperation), kas tika parakstīta 2016.gada 23.augustā ASV viceprezidenta Dž.Baidena vizītes laikā Rīgā, kā ASV un Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Kopīgo paziņojumu par sadarbības stiprināšanu drošības jomā (Joint Statement on Enhanced Security Cooperation), kas tika parakstīts 2016.gada 12.septembrī Tallinā.
Lasīt vairāk

Iekšlietu ministrs uzdevis veikt auditu Valsts policijas iepirkumos

K.Miksons / 17.06.2019

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens uzdevis Iekšlietu ministrijas audita nodaļai veikt auditu Valsts policijā par iespējamo konkurenci ierobežojošo noteikumu iekļaušanu jaunā dizaina formas tērpu iepirkuma specifikācijā un iepirkumiem kopumā. … Lasīt vairāk

Balvos pasniegs Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmes

Ceturtdien, 13.jūnijā, plkst. 12.00 Balvu novada muzejā, Brīvības ielā 46, notiks svinīgais pasākums, kurā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmes saņems 33 avārijas seku likvidēšanas dalībnieki no Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novadiem.
Lasīt vairāk

Valdību iepazīstina ar Valsts policijas organizatoriskās pilnveidošanas iecerēm

KN / 11.06.2019

Otrdien, 11. jūnijā, Ministru kabineta locekļi tika iepazīstināti ar plānotajām iecerēm Valsts policijas darba organizācijas un struktūras maiņā.
Lasīt vairāk

Iekšlietu ministrs aicina visas puses sadarboties, lai sekmīgi cīnītos ar kontrabandas plūsmu

Pirmdien, 10. jūnijā, iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens, valsts sekretāra vietnieks Jānis Bekmanis un Valsts robežsardzes pārstāvji tikās ar Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektori Ievu Jaunzemi un VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktori Sandru Kārkliņu-Ādmini, lai pārrunātu abu pušu sadarbības iespējas jautājumos, kas skar darbu uz valsts robežas. … Lasīt vairāk

Narkotiku ierobežošanas politikas izstrādi nodos Veselības ministrijas pārziņā

KN / 06.06.2019

Ceturtdien, 6. jūnijā, Ministru kabinetā Ministru prezidentu zālē notika Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes sēde, kurā Ministru prezidenta Krišjāna Kariņa vadībā tika apspriests projekts “Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plāns 2019.–2020. gadam”. … Lasīt vairāk