Ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījumi notiks datorizēti

07.04.2020

Otrdien, 7. aprīlī, Ministru kabinets (MK) pieņēma MK noteikumus “Ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturs un norises kārtība, un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība”.

MK noteikumi paredz atteikties no kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas mutvārdos, nosakot, ka kvalifikācijas pārbaudījumu kārto datorizēti. Noteikumi nosaka, ka kvalifikācijas pārbaudījumā persona secīgi atbild uz 40 jautājumiem, izvēloties atbildi no piedāvātajiem atbilžu variantiem. Atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks ir 40 minūtes, ko fiksē dators.

Kvalifikācijas pārbaudījums ir nokārtots, ja, kārtojot pārbaudījumu, persona ir pieļāvusi ne vairāk par četrām nepareizām atbildēm vai neatbildētiem jautājumiem.

Ziņas par personām, kuras datorizēti būs nokārtojušas kvalifikācijas pārbaudījumu, Valsts policija tāpat kā līdz šim reģistrēs Licenču un sertifikātu reģistrā, bet apliecību par kvalifikācijas pārbaudījuma nokārtošanu neizsniegs.

Modernizējot kvalifikācijas pārbaudījuma norises kārtību, pārejot no kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas mutvārdos uz kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu datorizēti, būs nepieciešams laiks datorizētā testa jautājumu izstrādei un sistēmas testēšanai. Tādējādi MK noteikumi nosaka, ka noteikumu normas, kas attiecas uz kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu datorizēti, proti, noteikumu 18., 19. un 20. punkts stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.

Sagatavoja:
Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja p.i.
Tālr.: 67219213
Mob.: 29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv

Atpakaļ