Ģirģens: Valdības līmenī jāizlemj, kādai būt Latvijas pozīcijai prostitūcijas regulēšanā

Šodien, 25. februārī Ministru kabineta sēdē tiks virzīts Prostitūcijas ierobežošanas likums. Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens vēlas uzsākt diskusiju valdības un sabiedrības līmenī par prostitūcijas ierobežošanu, uzsverot, ka jautājums savas nepopularitātes dēļ ir ticis atlikts gadiem ilgi, un ka ir nepieciešams beidzot vienoties par regulējumu, kas sakārtos jomu, lai pasargātu līdz šim neaizsargātās cilvēku grupas. Ir nepieciešams ilgtermiņā novērst cilvēktirdzniecības un vardarbības riskus, efektīvi mazināt iesaistīto cilvēku skaitu gan no pieprasījuma, gan piedāvājuma puses, kā arī uzlabot Latvijas kā sociāli atbildīgas valsts tēlu starptautiskā mērogā.


“Pasaules praksē redzami vairāki veidi, kā regulēt prostitūciju. Valdības līmenī ir jāizlemj, kādai būt Latvijas pozīcijai un vērtībām šajā jautājumā - aizliegt pilnībā, vai arī legalizēt. Šobrīd tiek piedāvāts vidusceļš ar plašu ierobežojumu klāstu, kas ir pilnībā atvērts diskusijai. Būtiskākais, ko vēlos uzsvērt, un kam jāvelta pietiekami resursi un uzmanība, veidojot drošu un sociāli atbildīgu vidi, ir ne tikai efektīvas rehabilitācijas programmas seksuālo pakalpojumu sniedzējiem, bet arī sociālās korekcijas programmas prostitūcijas izmantotājiem. Jāņem vērā, ka realitātē aiz personu iesaistes prostitūcijā bieži slēpjas vardarbība ģimenēs, nelabvēlīgi dzīves apstākļi, un tiek izmantota personu ievainojamība un nelabvēlīga ekonomiskā situācija, tādēļ kvalitatīvas sociālās programmas ir atsēga problemātikas risināšanai. Latvijas interesēs ir pozicionēt sevi kā valsti, kas rūpējas par savu iedzīvotāju drošību un labklājību, un jebkāda veida darbībām, kas saistītas ar seksuālo ekspluatāciju, ir nepieciešams efektīvs, pārdomāts un kvalitatīvs juridiskais ietvars,” pauž iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens.

Iesniegtā likuma mērķis ir ierobežot un samazināt prostitūciju, lai mazinātu cilvēktirdzniecības riskus, aizsargātu indivīda un sabiedrības veselību, labklājību, novērstu bērnu un jauniešu iesaistīšanos prostitūcijā, mazinātu vardarbības riskus, kas vērsti pret personām, kuras nodarbojas ar prostitūciju, veicinātu atteikšanos no nodarbošanās ar prostitūciju un prostitūcijas izmantošanas. Likumprojektu šodien izskatīs valdība, un tas vēl būs jāpieņem Saeimai.

Sagatavoja:
Beata Jonite
Iekšlietu ministra padomniece
Komunikācijas jautājumos
Mob.: 28351588
E-pasts: beata.jonite@iem.gov.lv


Atpakaļ