Turpmāk komersanti ziņas Ieroču reģistrā sniegs tiešsaistē

04.02.2020

Otrdien, 4. februārī, Ministru kabinets (MK) pieņēma MK noteikumus “Ieroču reģistra noteikumi” (noteikumi). 

Noteikumi paredz Ieroču reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu, iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas kārtību, kā arī institūcijas, kurām piešķirama piekļuve minētajā reģistrā iekļautajām ziņām.

Noteikumos ir precizēta ziņu sniegšanas kārtība attiecībā uz Valsts un pašvaldību institūcijām un komersantiem, kas veic komercdarbību ieroču aprites jomā. Noteikumi arī paredz, ka komersanti sniegs ziņas Ieroču reģistrā tiešsaistes datu pārraides veidā. Šīs izmaiņas ir būtiskas, jo nodrošinās informācijas aprites ātrumu un mazinās rakstisko, birokrātisko slogu, pārejot uz elektronisko ziņu apmaiņas formātu starp komersantiem un to darbību kontrolējošām iestādēm.

Reģistrā iekļauj ziņas par ieroču apritē esošiem A, B, C kategorijas šaujamieročiem un to maināmām būtiskajām sastāvdaļām, gāzes ieročiem un signālieročiem, salūtieročiem un deaktivizētiem ieročiem, kā arī par munīciju un komerciālā apritē esošo šaujampulvera daudzumu.

Noteikumi izdoti saskaņā ar nepieciešamību pārņemt Direktīvas (ES) 2017/853 prasības nacionālajos normatīvajos aktos, kā arī lai izpildītu Ieroču aprites likumā Ministru kabinetam doto deleģējumu.

Sagatavoja:
Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213, mob:29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv

Atpakaļ