gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Uzlabo kontrolšāvienu veikšanas kārtību

Ministru kabinets šodien izdeva MK noteikumus "Kontrolšāvienu izdarīšanas kārtība un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība", kas izstrādāti atbilstoši jaunā Ieroču aprites likuma prasībām.

Jāatgādina, ka atbilstoši jaunam Ieroču aprites likumam tika atcelta regulāra kontrolšāvienu izdarīšana pašaizsardzībai reģistrētiem šaujamieročiem reizi 5 gados, paredzot, ka turpmāk to vajadzēs veikt tikai vienu reizi – pirms šaujamierocis ir laists apritē. Tādējādi kontrolšāvienu izdarīšanas daudzums vairakkārt samazināsies. Nepieciešamība veikt kontrolšāvienus gadā turpmāk tiek prognozēta aptuveni 900-1000 šaujamieročiem gadā.

Valsts nodevas apmērs par kontrolšāvienu izdarīšanu paliek nemainīgs - 73,50 euro.

Minētie MK noteikumi attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kuras ievedīs Latvijas Republikā vītņstobra šaujamieroci (arī tā maināmo stobru) un tam paredzēto munīciju.

MK noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob.: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ