Ģirģens uzdod veikt visaptverošas pārbaudes par Valsts kontroles konstatētajiem pārkāpumiem robežas izbūves procesā

Pēc iepazīšanās ar 2020.gada 8.janvāra Valsts kontroles revīzijas ziņojumu “Vai valsts budžeta līdzekļi Latvijas Republikas robežas joslas infrastruktūras būvniecībai un uzturēšanai ir izlietoti likumīgi, sasniedzot izvirzītos mērķus un rezultātus?” Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens ir uzdevis Valsts robežsardzes priekšniekam G.Pujātam un Nodrošinājuma valsts aģentūras direktoram Ē.Ivanovam veikt disciplinārizmeklēšanas, lai noskaidrotu un izvērtētu valsts robežas joslas izbūves un uzturēšanas procesā, un zemes atsavināšanas procesā iesaistīto nodarbināto atbildību.


Papildus tam, ministrs ir aicinājis Valsts policiju un Iekšējās drošības biroju savas kompetences ietvaros izvērtēt Valsts kontroles ziņojumā norādīto informāciju par iespējamiem likuma pārkāpumiem un izlemt par kriminālprocesa uzsākšanas pamatu.

“Nav pieņemams, ka robežas izbūves un uzturēšanas procesā ir tikusi pieļauta Latvijas nodokļu maksātāju līdzekļu izsaimniekošana. Ļoti nopietni uztveru Valsts kontroles revīzijā atklāto informāciju un Latvijas iedzīvotāju labā ceru, ka sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm pēc iespējas ātrāk tiks identificētas atbildīgās personas,” pauž iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens.

Valsts kontrole revīzijas ziņojumā ir konstatējusi iespējamu nelikumīgu rīcību saistībā ar valsts robežas joslas izbūves un uzturēšanas procesu, norādot cita starpā uz pieļauto prettiesisku rīcību ar būvdarbu laikā iegūto koksni; konstatējot apjomīgas atkāpes no apstiprinātā būvprojekta un normatīvo aktu neievērošanu, pasūtot un apmaksājot darbus šķeldas klājuma taku risinājumam; normatīvo aktu neievērošanu, pasūtot un samaksājot no valsts budžeta līdzekļiem robežas joslas uzturēšanas darbus vietās, kur valsts robeža iet pa upēm un ūdenstilpēm, kā arī prettiesisku zemes atsavināšanu ārpus valsts robežas joslas.


Sagatavoja:
Beata Jonite
Iekšlietu ministra padomniece
Komunikācijas jautājumos
Mob.: 28351588
E-pasts: beata.jonite@iem.gov.lv


Atpakaļ