gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Iekšlietu ministrs sveic Valsts drosības dienestu 100. gadadienā