Iekšlietu ministrija aicina medijus pieteikties semināram par cilvēktirdzniecības jautājumu atspoguļošanu

Piektdien, 31.maijā Iekšlietu ministrija organizē dienas semināru žurnālistiem un cilvēku tirdzniecības novēršanā iesaistīto institūciju pārstāvjiem, lai diskutētu par cilvēku tirdzniecības jautājumu atspoguļošanu medijos. Seminārā žurnālisti varēs iegūt praktiskas zināšanas, kā veidot labu stāstu, nekaitējot lietas izmeklēšanai un nepakļaujot upuri atkārtotai viktimizācijai.


Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes dekāne, profesore Anda Rožukalne semināra laikā prezentēs pētījumu par cilvēku tirdzniecības tēmas atspoguļojumu Latvijas medijos. Žurnālistiem būs iespēja aktīvi līdzdarboties, gan daloties savā pieredzē, gan uzdodot jautājumus.

Seminārā piedalīsies arī tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji, kā arī biedrības "Patvērums "Drošā māja"" psiholoģe, kura ikdienā strādā ar cilvēku tirdzniecības upuriem.

Seminārs notiks projekta “Bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā” ietvaros. Viens no projekta mērķiem ir vērst mediju uzmanību uz dzimumu aspektu cilvēku tirdzniecībā un upuri nosodošu stereotipisku attieksmi, kā arī izglītot mediju pārstāvjus par cilvēku tirdzniecības jautājumiem.

Seminārs notiks Iekšlietu ministrijā plkst. 10.00 - 16.00 un tā laikā tiks nodrošinātas pusdienas un kafijas pauzes, kā arī tiks segti transporta izdevumi nokļūšanai uz semināru.

Lai saņemtu semināra darba kārtību, savus pieteikumus lūgums nosūtīt Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta vecākajai ekspertei Lāsmai Stabiņai uz elektroniskā pasta adresi lasma.stabina@iem.gov.lv līdz 2019.gada 10.maijam.

Sagatavoja:

Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob.: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ