Pilnveidos valsts iestāžu praktiskās iemaņas civiliedzīvotāju pārvietošanas un evakuācijas procedūrās

02.04.2019

No 2. līdz 5. aprīlim norisināsies krīzes vadības seminārs par civiliedzīvotāju pārvietošanu un evakuāciju Latvijā un Latvijas valstspiederīgo evakuāciju no ārvalstīm.

Semināru rīko Aizsardzības ministrija sadarbībā ar NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu Latvijā, Iekšlietu ministriju un Jelgavas pilsētas pašvaldību.

Seminārā piedalīsies ministriju, dažādu valsts dienestu un institūciju pārstāvji, lai iepazītos ar ārvalstu pieredzi iedzīvotāju evakuācijā no dažādām iestādēm, piemēram, skolām un slimnīcām, kā arī no ārvalstīm un apgūtu praktiskās iemaņas krīzes situāciju gadījumā Latvijā.

Semināra laikā Aizsardzības, Iekšlietu, Ārlietu ministrijā un Jelgavas pilsētas pašvaldībā notiks lekcijas, krīzes situāciju izpēte un praktiskas mācības  civiliedzīvotāju evakuācijā valsts un pašvaldības līmenī, kā arī valstspiederīgo evakuācijā no ārvalstīm un ar to saistīto konsulāro atbalstu. Pasākumā paredzēts dalīties ar sabiedroto valstu pieredzi krīzes situācijas gadījumos, izspēlēt Latvijas atbildīgo institūciju un dienestu rīcību šādās situācijās pašvaldību un valsts līmenī, kā arī izvērtēt valdības procedūras un pašvaldību lomu iedzīvotāju evakuācijas gadījumā.

Krīzes vadības seminārs par civiliedzīvotāju evakuāciju Latvijā un Latvijas valstspiederīgo evakuāciju no ārvalstīm tiek rīkots, lai sekmētu civilās aizsardzības sistēmas plānošanu un darbību.

Civilās aizsardzības sistēma ir valsts aizsardzības sistēmas sastāvdaļa, ko veido valsts un pašvaldību institūcijas, juridiskās un fiziskās personas, kam ir likumā noteiktas tiesības, uzdevumi un atbildība civilās aizsardzības jomā.
 

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļa
Tālrunis: 67335067
E-pasts: prese@mod.gov.lv 

Atpakaļ